Wymagania prawne

Jako jedyny profesjonalny dostawca Virtual Data Room działamy w zgodzie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Polski.

Daje to Państwu gwarancję (szczególnie spółkom publicznym), że proces będzie prowadzony zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z prawa polskiego, a w przypadku ewentualnych sporów z podmiotami zewnętrznymi, będą one rozwiązywane na gruncie polskiego ustawodawstwa.

1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną , z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

2. Ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz akty wykonawcze do tej ustawy, m.in:

a. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,

3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211),

4. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538)

5. Prawo telekomunikacyjne, z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z 2004 r. z późn. zm.),

6. Ustawa o dostępie warunkowym, z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126, poz. 1068).

Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.

 

© Wszystkie prawa zastrzeżone. FORDATA sp. z o.o. (2017)

Brain made by 813.pl    Designed by nustudio.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony akceptujesz pliki cookie.
Darmowy trial