Branża FMCG – jak firmy dostosowują się do rynku?

Krzysztof Pytel | Dorota Wójtowicz
W czasie pandemii w Polsce najbardziej intensywnie reklamuje się – co nie powinno być zaskoczeniem – rynek dóbr szybkozbywalnych. Branża FMCG stara się odrobić straty spowodowane lockdownem, a sprzedaż dóbr szybko zbywalnych masowo przenosi się do internetu. Według badania Accenture i Fashion Biznes, w czasie wiosennego lockdownu 20% Polaków po raz pierwszy zrobiło zakupy przez internet. Handel w sieci kwitnie, a trend ten będzie się utrzymywał także po zakończeniu pandemii.
Na znaczeniu zyskuje nie tylko sektor e-commerce, a więc płatności online i mobilne, wszelkiego rodzaju platformy sprzedażowe, marketingowe i analityczne, które ułatwiają sprzedaż, ale cała infrastruktura, w tym przestrzeń magazynowa i logistyka.
Branża FMCG upatruje w narzędziach e-commerce nowej szansy na rozwój. Jak podaje Fieldcircle, firmy inwestują w narzędzia pozwalające m.in. na analizę danych na żywo, przewidywanie wielkości sprzedaży oraz szacowanie utraconych szans. Od nowoczesnych technologii oczekuje się, że będą w stanie wspomóc sektor FMCG głównie pod kątem:
Potrzeby te wiążą się przede wszystkim z optymalizacją procesów takich jak poszukiwanie finansowania czy partnerów biznesowych, udostępnianie poufnej dokumentacji w projektach angażujących wiele stron oraz praca zdalna przedsiębiorstw. Jednym z rozwiązań zapewniających te potrzeby, które są obecnie dostępne, jest system Virtual Data Room, który pozwala skrócić czas postępowania, zmniejszyć jego koszty i zapewnia kontrolę obiegu informacjikomentuje Dorota Wójtowicz, Senior Business Development Specialist w FORDATA.

Nie wszystkie branże przechodzą COVID-19 tak samo

Choć sytuacja producentów i dostawców została wsparta przez możliwości sprzedaży online, część firm nie jest w stanie w pełni wykorzystać zalet handlu internetowego. Mowa tu w szczególności o producentach i dystrybutorach z sektora spożywczego, którzy opierają sprzedaż na gastronomii, branży hotelarskiej oraz eventowej, które wciąż najsłabiej radzą sobie ze skutkami pandemii. To oni najmocniej odczuwają skutki lockdownu w całej branży FMCG.
Restrukturyzacja sektora opiera się więc nie tylko na optymalizacji i szukaniu nowych ścieżek sprzedażowych, ale także na przeglądach opcji strategicznych przez przedsiębiorstwa, co skutkuje podejmowaniem procesów takich jak Due Diligence, audyt i sprzedaż przedsiębiorstwa. Mowa tu zarówno o procesach konsolidacyjnych, jak w przypadku Frisco.pl, ale także sprzedaży aktywów zagrożonych.
W ostatnich miesiącach obserwujemy wzmożony ruch w segmencie M&A w branży drobiarskiej i rybnej. Szczególnie małe, rodzinne przedsiębiorstwa tracą obecnie na zablokowanych tradycyjnych kanałach sprzedaży. Nasila się też widoczny od kilku miesięcy trend obejmujący projekty związane z sukcesją, z których w ciągu ostatniego pół roku ponad połowa zakończyła się procesem M&A. Ze względu na zmniejszony ruch i wprowadzone obostrzenia firmy stanęły przed wyzwaniem restrukturyzacji i szukają szybkich sposobów wyjścia z sytuacji, także poprzez sprzedażkomentuje Dorota Wójtowicz.
Niespodziewana sytuacja, z którą mierzą się mali dostawcy, nie tylko ci przymierzający się do sprzedaży ze względu na utraconą płynność, ale także zmierzający ku konsolidacji, jak te z popularnej ostatnio branży spirytusowej, wymaga od doradców zaangażowanych w te procesy szybkiej reakcji na potrzeby firmy i przywrócenie jej funkcjonowania.
System Virtual Data Room może zostać uruchomiony od ręki, już w 15 minut i bez wdrożenia, aby zapewnić wsparcie firmom chcącym udostępnić poufne dokumenty przedsiębiorstwa osobom z zewnątrz, np. doradcom czy potencjalnym inwestorom. Platforma może być wykorzystywana przez 1 miesiąc, co jest dużą zaletą w przypadku niewielkich objętościowo i czasowo projektów, takich jak sprzedaż firmy rodzinnej. Na rynku jest wiele firm potencjalnie zagrożonych i takich, w których sukcesja nie została ustalona. Branża FMCG nie jest tu wyjątkiem. Skrócenie procesu sprzedaży w ich przypadku oznacza m.in. mniejsze koszty postępowania.

FORDATA Virtual Data Room

Przeprowadź firmę przez proces restrukturyzacji szybciej i taniej online.

Jeśli artykuł był dla Państwa wartościowy, proszę o udostępnienie dalej, np. poprzez Facebook czy LinkedIn!
Facebook
LinkedIn

Zdjęcie główne: Unsplash.com

Może Cię też zainteresować