BLOG
FORDATA VDR

Raporty fuzje i przejęcia, artykuły ekspertów z CEE,
DACH, Fintech, Prawo, Ekonomia

Zobacz najświeższe raporty Fordata
M&A Index Poland - mają na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych transakcji. W ramach kwartalnych podsumowań, obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce. W CEE Expert View skupiamy się na rynku Europy Środkowej i Wschodniej.

Chcesz skorzystać z wiedzy naszych ekspertów lub podzielić się swoją ekspertyzą z nami?

Jesteśmy dla Ciebie!