FORDATA VDR 5.0 - nowa wersja już dostępna.
Jeszcze szybszy system i lepszy UX. Więcej informacji

Boleslaw Mine and Metalurgical Plant S.A.

Boleslaw Mine and Metalurgical Plant S.A.