Raport M&A Index Poland - podsumowanie roku 2021 już 20 stycznia. Zobacz raporty

Flucar S.A.

Wróć do listy klientów
System VDR marki FORDATA jest naszym zdaniem doskonałym narzędziem wspierającym wszelkie procesy biznesowe wymagające poufności, a firma FORDATA godnym polecenia partnerem biznesowym.

„Spółka Flucar SA współpracowała z firmą FORDATA w zakresie wykorzystania narzędzia VDR w procesie sprzedaży Spółki.

System VDR marki FORDATA jest naszym zdaniem doskonałym narzędziem wspierającym wszelkie procesy biznesowe wymagające poufności, a firma FORDATA godnym polecenia partnerem biznesowym. System posiada szereg zaawansowanych zabezpieczeń chroniących poufne dane, a zespół pracuje zgodnie z procedurami bezpieczeństwa informacji, co dało nam absolutną pewność, że powierzane FORDACIE i udostępniane w Data Room wrażliwe dane są odpowiednio chronione.

………………………………………………………………………………………………

Flucar S.A. oferuje klientom pełen wachlarz artykułów dla domu i ogrodu. Flucar S.A. jest spółką holdingową grupy kapitałowej z rynku produktów ropopochodnych, w skład, której wchodzą spółki Flukar Invest sp. z o.o. Flukar sp. z o.o., Eko Trade Organizacja Odzysku S.A. i Rafineria w Jaśle sp. z o.o. Spółki tworzące grupę są producentami olejów dla motoryzacji i olejów przemysłowych, zajmują się także ich przetwórstwem i odzyskiem.”

Mirosław Mitrenga Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Flucar S.A.