Raport M&A Index Poland - podsumowanie roku 2021 już dostępne. Zobacz raport

Grupa LOTOS S.A.

Wróć do listy klientów
W naszej opinii system FORDATA VDR spełnił swoją rolę. Aplikacja umożliwiła zgromadzenie i dystrybucję poufnej dokumentacji pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a doradcami, jednocześnie gwarantując pełną kontrolę nad zamieszczonymi danymi.

Grupa LOTOS, pionowo zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz produkcją i sprzedażą paliw oraz innych produktów naftowych miał przyjemność współpracować z firmą FORDATA Sp. z o.o. (dawniej Mergers Net Sp. z o.o.) w trakcie przygotowania prospektu emisyjnego na potrzeby przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz na zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 18,10 złotych, a wartość brutto emisji wyniosła 995,5 mln złotych.

W naszej opinii system FORDATA VDR spełnił swoją rolę. Aplikacja umożliwiła zgromadzenie i dystrybucję poufnej dokumentacji pomiędzy Grupą LOTOS, a doradcami, jednocześnie gwarantując pełną kontrolę nad zamieszczonymi danymi.

Na szczególną uwagę zasługuje także zespół FORDATA. Przez cały czas trwania projektu asystował nam dedykowany Opiekun Projektu, który dzielił się dobrymi praktykami oraz świadczył wsparcie organizacyjne. Wszelkie zapytania czy zlecenia zarówno z naszej strony, jak i podmiotów zewnętrznych były realizowane bez zbędnej zwłoki.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą FORDATA.

……………………………………………………………………………………………..

Grupa Lotos S.A. to polska grupa kapitałowa, która obecnie skupia kilkanaście spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych. Od 2005 spółka publiczna notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa LOTOS S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m. in. Business Superbrands oraz Created In Poland Business Superbrands przez Superbrands – organizację nagradzającą najbardziej rozpoznawalne i najsilniejsze marki na polskim rynku.”

Paweł Bujnowski Szef Biura Relacji Inwestorskich Grupa LOTOS S.A.