FORDATA VDR 5.0 - nowa wersja już dostępna.
Jeszcze szybszy system i lepszy UX. Więcej informacji

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wróć do listy klientów
Organizatorzy postępowania szczególnie aktywnie korzystali z zaawansowanych raportów dostępnych w Virtual Data Room, które umożliwiły bieżący nadzór nad postępem prac.
Marek Kuczyniecki Wiceprezes Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.