Raport M&A Index Poland - podsumowanie roku 2021 już 20 stycznia. Zobacz raporty

Polskie Koleje Linowe S.A.

Wróć do listy klientów
W naszej opinii na wyróżnienie zasługują konsultanci, którzy świadczyli dla nas wsparcie organizacyjne i techniczne. Zlecenia realizowane były szybko i sprawnie.

Spółka Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (dalej: „Spółka”) ma przyjemność zarekomendować firmę FORDATA – lidera technologii Virtual Data Room w Polsce. Pozytywne doświadczenia po wcześniejszej współpracy z zespołem FORDATA miały wpływ na ponowny wybór systemu.

Przez ponad dwa lata wykorzystaliśmy system do opracowania prospektu emisyjnego i przygotowania oferty publicznej sprzedaży akcji Spółki w związku z planami wejścia na giełdę papierów wartościowych.

W systemie Virtual Data Room została przygotowana przejrzysta struktura plików zawierających skany dokumentacji, którą udostępniliśmy doradcom oraz innym podmiotom zewnętrznym. Możliwość pracy w systemie, który jest dostępny 24/7 wpłynęła na wzrost efektywności procesu oraz znacząco zwiększyła komfort pracy wszystkich partnerów przy realizacji projektu.

W naszej opinii na wyróżnienie zasługują konsultanci, którzy świadczyli dla nas wsparcie organizacyjne i techniczne. Zlecenia realizowane były szybko i sprawnie.

Firmę FORDATA możemy rekomendować jako niezawodnego i skutecznego partner biznesowego.

Janusz Ryś | Patryk Białokozowicz Prezes Zarządu | Członek Zarządu Polskie Koleje Linowe S.A.