Raport M&A Index Poland - podsumowanie roku 2021 już 20 stycznia. Zobacz raporty

TIM SA

W celu realizacji projektu M&A niezbędne było uruchomienie wirtualnego data room. W trakcie całego okresu współpracy (ok. 10 miesięcy) firma FORDATA realizowała usługę na najwyższym, profesjonalnym poziomie, począwszy od uruchomienia i zasilenia data room, poprzez udostępnienie danych potencjalnym inwestorom, uzupełnianie danych, raportowanie o ruchu, aż do zakończenia projektu i wykonie zrzutu danych. Firma FORDATA zapewniła nam pełne wsparcie w kwestiach wymagających pomocy, a także bezpieczeństwo dostępu do danych. Aplikacja internetowa zapewnia wszystkie niezbędne funkcjonalności VDR.

Piotr Tokarczuk Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu TIM SA