FORDATA wspiera wezwanie na akcje NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A.

19 lipca 2012 Z życia firmy, Case study

Informujemy, że FORDATA (dawniej Datapoint) dostarczało Wirtualny Data Room („VDR”) dla spółki NFI Empik Media & Fashion S.A. („EM&F”). Wirtualny Data Room uporządkował oraz znacznie usprawnił badanie dokumentacji Spółki przez zewnętrzne podmioty (tj. Due Diligence).

Władzom Spółki zależało przede wszystkim na zachowaniu poufności prowadzonej transakcji oraz szybkim przekazywaniu i doładowywaniu nowych dokumentów do systemu. Dzięki sprawnej organizacji procesu przez FORDATA, Inwestorzy byli na bieżąco informowani o nowych udostępnianych im dokumentach.

Z uwagi na międzynarodowy charakter transakcji, dostępność systemu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz możliwość analizy dokumentów z dowolnego miejsca na świecie, istotnie podniosła efektywność procesu oraz skróciła czas potrzebny na zamknięcie transakcji.

W wyniku negocjacji, prywatny fundusz inwestycyjny Eastbridge z siedzibą w Luksemburgu, działający na rynku dóbr konsumenckich oraz nieruchomości komercyjnych w USA, Belgii, Luksemburgu, Polsce, Niemczech, Rosji i na Ukrainie, który posiadał 60% akcji spółki EM&F oraz Penta Investments, grupa inwestycyjna działająca w sektorze private equity i nieruchomości w krajach Europy Środkowej, dokonali pomyślnego wezwania na akcje oraz zapewniły sobie przekroczenie progu 75% łącznej liczby głosów w EM&F. Eastbridge posiada aktualnie 41,07% akcji EM&F i nadal sprawuje kontrolę operacyjną nad Spółką, a Penta – posiada 33,52% akcji Spółki.

Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) jest wiodącym dystrybutorem produktów z kategorii: media, rozrywka, odzież, obuwie, zabawki i akcesoria dla dzieci oraz kursy językowe i kosmetyki. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa. Od 1997 roku Grupa EM&F jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Symbol spółki to EMF.

Eastbridge jest prywatnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu. Zarządza blisko 1,5 miliardowymi aktywami, zatrudnia 11 000 pracowników w USA., Belgii, Luksemburgu, Polsce, Niemczech, Rosji, Ukrainie oraz Turcji.

Penta Investments jest środkowoeuropejską grupą inwestycyjną, specjalizującą się w przedsiewzięciach na rynkach private equity oraz real estate. Działa od 1994 roku.