Fuzje i przejęcia w Polsce

Podsumowanie roku 2022
1
łączna liczba transakcji
0 mln
wartość największej transakcji (PLN)

Statystyki

Najnowsze dane z rynku fuzji i przejęć

W czwartym kwartale 2022 roku zanotowaliśmy 92 transakcje fuzji i przejęć, czyli aż o 18 więcej niż w trzecim kwartale roku i tylko o 10 mniej niż w rekordowym czwartym kwartale roku 2021. Na wzrost wpływ miała przede wszystkim niemal dwukrotnie większa aktywność funduszy PE/VC po stronie kupujących - z 7 do 13 przejęć - jak również większy niż przed trzema miesiącami wolumen transakcji w branży TMT, usługach finansowych oraz przemyśle. Jak wyglądała struktura transakcji ostatniego kwartału tego pełnego niepewności roku?

Marcin Rajewicz
ekspert FORDATA

Czego oczekują inwestorzy w 2023 roku?

Rynek fuzji i przejęć w Polsce pozostanie aktywny w 2023 roku, przy czym nacisk położony zostać może na sektory technologii, ochrony zdrowia i konsumencki. Prawdopodobny jest również wzrost aktywności w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, a także usługowym. Nad możliwościami płynącymi od aktywów zagrożonych dominować będzie najprawdopodobniej dalsza aktywność konsolidacyjna rozwijającej się gospodarki. Polski rząd prawdopodobnie będzie nadal zachęcał do inwestycji zagranicznych w kraju, co może prowadzić do większej aktywności w zakresie fuzji i przejęć. Dodatkowo rozwój nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i blockchain może również napędzać aktywność M&A w Polsce. Wyzwania w tym wciąż niestabilnym politycznie i gospodarczo okresie nie powinny ulec znacznemu zróżnicowaniu - inwestorzy nadal będą przyglądać się zmianom w otoczeniu regulacyjnym, stopom procentowym, wpływem globalnych wojen handlowych oraz recesji. Ponadto mogą być zaniepokojeni zdolnością przejmowanych spółek do pomyślnej integracji i możliwościami wystąpienia nieprzewidzianych zobowiązań w dynamicznym otoczeniu gospodarczym. Szybkość prowadzenia postępowań będzie więc nadal bardzo istotnym czynnikiem. Wraz ze wzrostem wolumenu transakcyjnego, rosnąć będzie zapotrzebowanie na usługi takie jak VDR.

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.

O Autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 40 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.