Jak wygląda rynek nieruchomości w 2021 roku?

Dorota Wójtowicz, Marcin Rajewicz
Rynek nieruchomości jest od kilku lat w bardzo dobrej kondycji. Pandemia co prawda wstrzymała bądź opóźniła część inwestycji płynących na fali wyjątkowo dobrego dla branży roku 2019, ale sprawiła również, że wzrosło znaczenie niektórych sektorów. Zarysował się także nowy trend. Jak wyglądała branża Real Estate w pierwszej połowie 2021 roku?  
Jako FORDATA wsparliśmy w branży nieruchomościowej 24 projekty w całym 2020, a w I półroczu 2021 – już 19. Nowym trendem, który obserwujemy, jest wzrost inwestycji wśród deweloperów mieszkaniowych. Obecny rok – co widać już po jego pierwszej połowie – będzie kolejnym rekordowym rokiem pod tym względem i to z dużą nawiązką.
W systemie Virtual Data Room obserwujemy pojawienie się projektów, w których sprzedaż dotyczy całych budynków mieszkaniowych, czy wręcz całych osiedli mieszkaniowych – także na rzecz zagranicznych inwestorów. W związku ze wzrostem segment ten osiąga rekordowe ceny za m2 powierzchni, nie tylko w Polsce.
Do 2021 roku wspieraliśmy przede wszystkim projekty budowlane deweloperów powierzchni przemysłowych i magazynowych. Jeszcze w ubiegłym roku zyskali oni dodatkowy popyt związany ze wzrostem znaczenia sektora e-commerce spowodowanym pandemią i w tym momencie mają oni w budowie rekordową ilość powierzchni, na co wskazuje CBRE. Dynamiczny rozwój e-commerce napędza popyt na grunty i powierzchnie magazynowo-logistyczne, co skutkuje wzrostem cen gruntów w najważniejszych lokalizacjach.
Co istotne, znacząco wzrosła aktywność inwestorów instytucjonalnych pod postacią funduszy inwestycyjnych. Lokale na wynajem kupowane są masowo, generując popyt i przy tym ciągle podwyższając ich cenę. Warto wspomnieć, że polskie nieruchomości są coraz atrakcyjniejsze dla podmiotów zagranicznych, które licząc na wzrost ich wartości w czasie również angażują się finansowo na naszym rynku. Bariera cenowa – często nieprzekraczalna dla przeciętnego Polaka – nie stanowi problemu dla podmiotów zagranicznych, które bez większych przeszkód finalizują masowe transakcje w Warszawie i innych dużych miastach (w co inwestują największe fundusze PE/VC, dowiesz się z artykułu Harmeeta Dhimana).
Zauważalna jest także korelacja pomiędzy wzrostem popytu w sektorze mieszkaniowym i sektorem nieruchomości logistycznych. W samej Polsce każdego dnia budowane są kolejne magazyny, które zyskują na atrakcyjności ze względu na niższe ceny utrzymania w stosunku do krajów europy zachodniej.
Natomiast wspieranie z pomocą VDR deweloperów powierzchni mieszkaniowych w takim zakresie, jak obecnie, jest dla nas nowością. Świadczy to o wzroście zainteresowania optymalizacją obiegu dokumentacji pomiędzy stronami inwestycji oraz potrzebą zabezpieczenia informacji, co jest standardem w procesach, gdzie udostępniane są poufne dokumenty. Bardzo cieszy nas wzrost świadomości bezpieczeństwa informacji wśród klientów z tego segmentu.
Jak wskazuje Deloitte w raporcie Real Estate Predictions 2021 na przykładzie Holandii, rośnie odsetek osób prywatnych wymagających od firm wzrostu ochrony danych osobowych – to aż 88%. Firmy wzmagają kontrolę informacji ze względów wizerunkowych oraz regulacyjnych.

A co mówią dane na temat rynku mieszkaniowego?

Z analizy Deloitte wynika, że Polska miała najwyższą liczbę mieszkań oddanych do użytku w 2020 roku w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Europie i była na trzecim miejscu – po Francji i Niemczech – pod względem całkowitej liczby nowo wybudowanych mieszkań.
Obserwowana jest zmiana struktury nieruchomości komercyjnych na korzyść właśnie tzw. mieszkaniówki oraz parków handlowych. Wzrost budowy mieszkań to aż o 184% w stosunku rocznym, jak podaje GUS.
Parki handlowe oraz centra coveniece zyskują w Polsce na popularności dzięki atutom takim jak wygoda, lokalność oraz różnorodność oferty handlowej, idealnie wpisując się w główne trendy na rynku handlowym przewidywane na najbliższe lata.

Szybsza sprzedaż, lepsze zarządzanie procesem i łatwiejsze finansowanie projektu Real Estate

Wypróbuj FORDATA VDR bezpłatnie przez 14 dni

Jeśli artykuł był dla Państwa wartościowy, proszę o udostępnienie dalej, np. poprzez Facebook czy LinkedIn!
Facebook
LinkedIn

Zdjęcie główne: Unsplash.com

Może Cię też zainteresować