18 . 05 . 2021

Okiem eksperta Jakie wyzwania stoją przed branżą FinTech?

18 . 05 . 2021

Na branżę fintech w Polsce składa się dziś ponad 200 projektów oferujących przede wszystkim usługi płatności online i zarządzania finansami. Rynek ten jest jednak bardzo zróżnicowany i tworzą go także dostawcy technologii, kantory internetowe, projekty AI, paperless, blockchainowe i szereg innych. Sektor podlega obecnie dynamicznemu wzrostowi, a nowoczesne rozwiązania wprowadzają także tradycyjne instytucje finansowe.

W 2020 roku szczególne triumfy święciła spółka Autenti, twórca systemu do bezpiecznego podpisu elektronicznego, której rozwiązanie w celu rozwoju własnych usług wspólnie zaimplementowały banki PKO, BNP Paribas oraz Alior Bank, używając do podpisania umowy – a jakże – właśnie rozwiązania Autenti. Pandemia pokazała, że narzędzia spełniające podobne funkcje są dziś nie tylko szansą, ale wręcz rynkową koniecznością. Postępujący rozwój sektora fintech i coraz większa obecność świata finansów w wymiarze online niesie ze sobą problemy związane zarówno z bezpieczeństwem, jak i właściwą regulacją prawną nowych rozwiązań. O tym jak wygląda i jakie wyzwania stoją dziś przed branżą fintech, opowiada Aleksandra Kopeć, prawniczka i założycielka portalu FinLegalTech, objaśniającego prawną stronę implementacji nowoczesnych technologii finansowych przez biznes.

Jakie korzyści dla fintechu przynoszą nowe technologie?

Aleksandra Kopeć: Nowe technologie pozwalają fintechom wypełnić luki w ubogiej ofercie dostępnej na rynku finansowym. Dzięki nowatorskim, innowacyjnym rozwiązaniom, podmioty z branży FinTech mogą zaproponować swoim klientów nieszablonowe i spersonalizowane usługi lub produkty, dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki nowym technologiom fintechy mogą również oferować tradycyjne i sprawdzone rozwiązania w nowej formie – zdigitalizowanej i dostępnej w każdym miejscu, o każdej porze.

Podniesienie komfortu klientów oraz zapewnienie większej dostępności określonych produktów lub usług to bynajmniej nie jedyne zalety, jakie przynoszą nowe technologie. Dzięki ich rozwojowi, działalność fintechów staje się po prostu bezpieczniejsza i bardziej efektywna.

Co w tym sektorze gospodarki zmieniła pandemia?

Branża FinTech jako jedna z nielicznych zdaje się nie odczuwać negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Tymczasowy zastój w „świecie realnym” stał się katalizatorem rozwoju nowych technologii, a często i nawet doprowadził do całkowitego przeniesienia tradycyjnych rozwiązań do przestrzeni cyfrowej. Ostatni rok wyraźnie unaocznił, że digitalizacja procesów może nie tylko przyczynić się do optymalizacji kosztów oraz czasu i wydajności pracy, ale w określonych okolicznościach jest wręcz nieodzowna. Trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że powodu pandemii branża FinTech zyskała zaufanie sporej części użytkowników, którzy dotychczas byli do niej sceptycznie nastawieni.

Dotyczy to bardziej użytkowników biznesowych czy prywatnych?

Jako przykład wskazać można, że w trakcie pandemii znacząco zwiększyła się liczba transakcji bezgotówkowych. Troska o uniknięcie transmisji wirusa przez kontakt z monetą czy banknotem zmotywowała część osób do zmiany dotychczasowego sposobu płatności na tę bardziej „smart” np. za pomocą telefonu. Co ciekawe, wraz z gwałtownym wzrostem płatności bezgotówkowych podniesiono tez limit płatności „bezdotykowych” z 50 zł do 100 zł, co dodatkowo ułatwiło cały proces. Zwiększyło się też zainteresowanie zdalną obsługą klienta – co dla wielu instytucji finansowych było asumptem do rozwijania rozwiązań w duchu paperless np. wdrażania zasad wideoweryfikacji klienta.

Jakie są obecnie największe wyzwania związane z bezpieczeństwem informacji online w branży fintech?

FinTech, jak każda branża opierająca się na przetwarzaniu ogromnych zasobów danych, jest szczególnie narażona na ryzyka związane z cyberprzestępczością. Specyficzne są natomiast motywy przeprowadzania ataków hakerskich – zwykle nie chodzi o samo doprowadzenie do wycieku informacji o poufnym charakterze, ale przede wszystkim o uzyskanie dostępu do środków pieniężnych będących w dyspozycji fintechów. Przełamanie zabezpieczeń w infrastrukturze IT zazwyczaj prowadzi więc do wymiernych strat materialnych polegających na wytransferowaniu wartości majątkowych klientów.

Jednym z największych wyzwań w tym obszarze jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji. Działalność podmiotów z branży FinTech bardzo często nie jest wprost regulowana przez przepisy prawa, co przekłada się również na brak jasnych wytycznych co do zarządzania obszarem technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Wymogi prawne stawiane fintechom, w przeważającej liczbie przypadków nie są tak restrykcyjne jak te dotyczące tradycyjnych podmiotów rynku finansowego. Wyegzekwowanie odpowiedniego standardu profesjonalizmu może w praktyce okazać się bardzo trudne, biorąc pod uwagę, że działalność fintechów nie zawsze podlega ścisłemu nadzorowi właściwych organów np. Komisji Nadzoru Finansowego.

Część podmiotów z branży FinTech stosuje się jednak do przepisów i wytycznych przeznaczonych dla regulowanych podmiotów rynku finansowego na zasadzie dobrych praktyk, co na pewno zwiększa poziom ochrony klientów.

Prawniczka i założycielka FinLegalTech - podmiotu świadczącego kompleksowe wsparcie prawno-regulacyjne dla przedsiębiorców implementujących nowoczesne technologie na rynku finansowym.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Napisz do mnie : Aleksandra Kopeć strona otworzy się w nowym oknie

Łatwiejsze pozyskiwanie finansowania z VDR. Przygotuj dokumentację i udostępniaj ją bezpiecznie wielu podmiotom jednocześnie.

PRZETESTUJ Testuj bezpłatnie przez 14 dni
Może Cię zainteresować