Nastroje w branży wierzytelności

W dniach 21-22.11.2016 w Warszawie odbył się VII Kongres Zarządzania Wierzytelnościami zorganizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W wydarzeniu udział wzięły podmioty gospodarcze będące stronami w obrocie wierzytelnościami, m.in. firmy windykacyjne, pożyczkowe, telekomunikacyjne, przedstawiciele sektora bankowego oraz funduszy inwestycyjnych. Prelekcjom przysłuchiwała się oraz w rozmowach uczestniczyła także FORDATA. Prezentujemy subiektywne podsumowanie tego spotkania.

Niepewność i ryzyko polityczne

Jednym z głównych tematów konferencji była repolonizacja polskich banków oraz ich upaństwowienie. Paneliści wskazywali na presję polityczną w stosunku do podmiotów, w których swój znaczny udział posiada państwo. Polski sektor bankowy, działający według światowych standardów do 2016 roku był stabilny. Było to bardzo dużym atutem naszego kraju, w przeciwieństwie do rynku kapitałowego, który jest ściśle powiązany z obecnością państwowych spółek. W Polsce rząd posiada duży udział w aktywach, co prowadzi do spadku PKB. Efektem tego jest obniżająca się wycena repolonizowanych banków.

Równie ważną kwestią podkreślaną przez firmy zarządzające wierzytelnościami była problematyka kredytów zaciągniętych w frankach szwajcarskich. Sektor wierzytelności oczekuje zmian legislacyjnych w tym zakresie, co być może spowoduje „uwolnienie” wierzytelności hipotecznych w tym obszarze, a więc namnożenie procesów zachodzących pomiędzy podmiotami z sektora wierzytelności.

Często powtarzanym zwrotem, który stał się hasłem przewodnim spotkania, było „niepewność i ryzyko polityczne”. Odnosi się on do aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej Polski oraz Stanów Zjednoczonych po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, który w pierwszym kroku zapowiada rewolucję w zakresie wymiany handlowej z krajami azjatyckimi. Powszechnie wiadomo też, że nowy prezydent USA jest przeciwnikiem obligacji, dzięki którym jest finansowany sektor obrotu wierzytelnościami.

Ekspansja i konsolidacja

Kongres poświęcony był także tematom ekspansji i konkurencyjności na zagranicznych rynkach oraz finansowania sektora obrotu wierzytelnościami. Eksperci biorący udział w panelach podkreślali, że polskie firmy bardzo dobrze radzą sobie na wschodzących rynkach wschodnich, głównie dzięki grupie KRUK, która jest aktualnie liderem na rynku rumuńskim. Polski rynek w tym sektorze, z wierzytelnościami na poziomie 70 mld zł, jest oceniany jako mały. Niemniej, jak oceniają eksperci, będzie on wzrastał i w kolejnych latach, corocznie, do obrotu może trafiać między 10 a 16 mld zł.

Portfele wierzytelności bankowych mają wyższą rentowność, niż portfele wierzytelności komunikacyjnych, czy handlowych i to w nich potencjalni inwestorzy mogą poszukiwać potencjału. Przedstawiciel firmy GetBack mówił o pozyskaniu inwestora w postaci funduszu Private Equity, który docenił rentowność posiadanych przez GetBack portfeli oraz serwis prowadzony na bardzo wysokim poziomie. Reprezentanci największych firm z branży, m.in. KRUK, GetBack czy też PRA Group podkreślali także, że konsolidacja w sektorze jest kluczowa. Przewiduje się, że w ciągu kilkunastu miesięcy pozostanie na rynku 4-5 czołowych graczy.

Jako FORDATA współpracujemy na co dzień przy organizacji procesu sprzedaży pakietów wierzytelności banku PKO BP. Mam nadzieję, że standardy, które stosuje PKO BP (m.in. wykorzystanie systemu Virtual Data Room), które pozwalają na stałe podnoszenie jakości obsługi procesów sprzedaży w  tym sektorze, zachęci inne banki do stosowania podobnych praktyk.

Zdjęcie główne – pixabay.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dorota Wójtowicz
Business Development Specialist
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas