Raport fuzje i przejęcia w Polsce

4 kwartał 2018

  • 62

    łączna liczba transakcji

  • 4.2 mld

    wartość największej transakcji (PLN)

  • 48%

    popularność Virtual Data Room

Alicja Kukla-Kowalska
Wysoka aktywność M&A w Polsce z użyciem systemu VDR

Przyglądając się sytuacji na rodzimym rynku, spodziewamy się w roku 2019 roku transakcji M&A o wartości jak i liczbie na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Niskie stopy procentowe oraz pozytywna koniunktura ekonomiczna w naszym regionie sprzyja kolejnym inwestycjom. Zdaniem ekonomistów wszystko wskazuje na to, że oprocentowanie nie wzrośnie także w przyszłym roku, a najbliższe kwartały 2019 roku przyniosą kontynuację pozytywnego trendu.Z ogólnodostępnych danych wynika, że w 4 kw. 2018 r. aż 48% transakcji zostało zorganizowanych z użyciem systemu Virtual Data Room (w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 45% transakcji), co świadczy o utrzymującej się popularności Virtual Data Room na polskim rynki M&A. Wpływ na to mają zmieniające się preferencje klientów w kierunku nowatorskich rozwiązań.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Alicja Kukla - Kowalska expert FORDATA

Poprzednie raporty z rynku fuzji i przejeć

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 35 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.