Podsumowanie 4 kwartału 2018 roku i opis najciekawszych transakcji. 4Q – od wielu lat najbardziej aktywny w całym roku.

Fuzje i przejęcia w Polsce, 4 kwartał 2018 – Raport

Duże zainteresowanie spółkami z sektora MŚP

4Q – od wielu lat najbardziej aktywny w całym roku

Spadek zaangażowania inwestorów zagranicznych

Sektor energetyczny – będzie się działo

1
łączna liczba transakcji
0 mld
wartość największej transakcji (PLN)
1 %
popularność Virtual Data Room

W IV kw. 2018 r. na polskim rynku fuzji i przejęć odnotowano większą liczbę transakcji – 62 transakcje, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (59 w IV kw. 2017 r.). Łącznie w ubiegłym roku odnotowano 211 transakcji (podobnie jak w 2017 roku). Największą transakcją minionego kwartału było przejęcie przez PKN Orlen 37% akcji czeskiego Unipetrolu za kwotę ok. 4,2 mld PLN. Ponad połowa sprzedających udziały stanowili przedsiębiorcy prywatni, co świadczy wciąż o dużej atrakcyjności polskich spółek z sektora MŚP.

Duże zainteresowanie spółkami z sektora MŚP

Analogicznie jak w poprzednim kwartale, ponad 50% sprzedających udziały stanowili przedsiębiorcy prywatni, co świadczy o dalszej atrakcyjności polskich spółek z sektora MŚP. W zakresie wartości transakcji, w minionym kwartale dominowały głównie transakcje małe, kolejno Mid-Capy na równi z transakcjami dużymi. Wśród transakcji z ujawniona ceną w IV kw. 2018 r. odnotowaliśmy 11 małych transakcji, 5 Mid-Capów oraz 5 dużych transakcji, w tym 2 o wartości powyżej 1 mld zł (w tym transakcja PKN Orlen o najwyższej wartości).

4Q – od wielu lat najbardziej aktywny w całym roku

IV kw. 2018 r. był bardziej spektakularny pod względem ilości transakcji w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2017, natomiast osiągnięte wyniki potwierdzają regułę, którą obserwujemy od 6 lat, że w czwartym kwartale domyka się najwięcej transakcji w całym roku. W 4 kw. 2018 r. odnotowano 62 transakcje, co stanowi 29% wszystkich procesów, które miały miejsce w roku 2018 (dla porównania w latach 2014-17 było to odpowiednio – 36%, 31%, 30%, 28%).

Spadek zaangażowania inwestorów zagranicznych

W 4 kwartale dominowały transakcje zawierane pomiędzy polskimi podmiotami. Polskie spółki stanowiły 74% kupujących i 61% sprzedających (w porównaniu do 68% i 78% w analogicznym okresie 2017 roku). Zaangażowanie podmiotów zagranicznych po stronie kupujących zmalało, a jego poziom wyniósł zaledwie 26% (spadek o 17% w stosunku do 3 kw.) W tej grupie wciąż dominują spółki europejskie. Najbardziej pożądane branże to Przemysł (15%), branża FMCG (13%) i Handel detaliczny (13%).

Sektor energetyczny – będzie się działo

Zdecydowanie głośno będzie na rynku fuzji w branży energetycznej. Zgodnie z zakładanym przez PKN Orlen harmonogramem w trzecim kwartale 2019 roku, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, odbędzie się procedura związana z przejmowaniem Lotosu. Jeżeli dojdzie do połączenia będziemy mieli liczącego się gracza na rynku paliw w Europie Środkowej, a być może i w całej Unii Europejskiej. PKN Orlen jest obecnie w trakcie badania due diligence przed przejęciem kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos.

Wysoka aktywność M&A w Polsce

Przyglądając się sytuacji na rodzimym rynku, spodziewamy się w roku 2019 roku transakcji M&A o wartości jak i liczbie na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Niskie stopy procentowe oraz pozytywna koniunktura ekonomiczna w naszym regionie sprzyja kolejnym inwestycjom. Zdaniem ekonomistów wszystko wskazuje na to, że oprocentowanie nie wzrośnie także w przyszłym roku, a najbliższe kwartały 2019 roku przyniosą kontynuację pozytywnego trendu.

 

Z ogólnodostępnych danych wynika, że w 4 kw. 2018 r. aż 48% transakcji zostało zorganizowanych z użyciem systemu Virtual Data Room (w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 45% transakcji), co świadczy o utrzymującej się popularności Virtual Data Room na polskim rynki M&A. Wpływ na to mają zmieniające się preferencje klientów w kierunku nowatorskich rozwiązań.

Chcesz być na bieżąco z nowinkami branżowymi?

Zapisz się na nasz newsletter!

O Autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 35 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

 
Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. 

 

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć