Relacja z Premium Real Estate Summit oraz Investment & Finance Forum

28 i 29 maja nasza ekspertka Alicja Kukla-Kowalska reprezentowała nas na dwóch odrębnych, lecz pokrewnych wydarzeniach. Dzielimy się naszymi wrażeniami z debaty.

Zorganizowana 28 maja przez Executive Club III edycja Premium Real Estate Summit podjęła w Warszawie szereg istotnych tematów zajmujących polską i światową branżę nieruchomości. Pośród zagadnień poruszanych przez uczestników szczytu główny nacisk został położony na innowacyjność i szukanie nowych dróg rozwoju. Cztery zorganizowane panele poruszyły ten temat z całkowicie różnych perspektyw: inwestycyjnej przewagi konkurencyjnej na rynku nieruchomości, problematyki inwestycyjnej w kontekście zrównoważonego rozwoju miast, wyzwań stojących przed sektorem sprzedaży detalicznej oraz ewolucji rynku hotelowego.

Polski rynek nieruchomości – co przed nami?

Wnioski z debaty wskazują na wysoką rangę naszego kraju jako europejskiego centrum dystrybucyjnego, wspomaganego dobrą koniunkturą na rynku lokalnym, co będzie przekładać się na rozwój logistyki. Kluczowa dla rozwoju całej branży ma być innowacyjność technologiczna oraz odpowiednie reagowanie na zmieniające się potrzeby mieszkańców miast, w tym najemców. Problemem, którego echa dotarły również na Premium Real Estate Summit, jest spadek rentowności drobnej przedsiębiorczości w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę, na korzyść centrów handlowych. Z kolei przedstawiciele branży hotelarskiej podkreślali wagę lokalizacji w powodzeniu organizowanych przedsięwzięć oraz wskazywali na potrzebę wprowadzania atrakcyjnej, nowatorskiej oferty dla klientów.

W Polsce szybko rosnący rynek magazynowy, zarówno w lokalizacjach tak oczywistych jak zachodnia część Polski, czy obrzeża wielkich miast, zaczyna poszukiwać nieoczywistych lokalizacji, takich jak region wschodni Polski, gdzie liczy się nie tylko dobra infrastruktura, ale przede wszystkim samorządy, które są otwarte na współpracę i dialog zarówno z inwestorami, jak i z mieszkańcami.

Jako dostawca usługi FORDATA VDR, która jest powszechnie wykorzystywana do współdzielenia wrażliwej dokumentacji, zdecydowanie zauważamy pośród naszych klientów z branży nieruchomości komercyjnych i powierzchni magazynowych wzrost projektów dotyczących tego sektora, jak i podążających tym trendem projektów z sektora logistyki. Inwestorzy zwiększają dywersyfikację swoich inwestycji zarówno w logistykę, jak i w real estate. O przewadze inwestycyjnej decyduje obecnie to, jaki mają zespół, skalę działania, oraz umiejętność znalezienia się w odpowiednim miejscu i czasie. Więcej o zastosowaniach FORDATA VDR w sprzedaży nieruchomości komercyjnych piszemy TUTAJ.

Diamenty Inwestycji 2019 – zwycięzcy nagrodzeni

Jeszcze tego samego dnia The Westin Warsaw Hotel, goszczący tegoroczną edycję wydarzenia, był świadkiem wręczenia przez Executive Club corocznych Diamentów Inwestycji – w tym po roku po raz pierwszy wyróżniono także branżę nieruchomości. Wśród laureatów nagrodzonych w 11 kategoriach znaleźli się między innymi Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu („Anioł Biznesu Roku”), Santander Bank Polska („Transakcja M&A Roku”), Grupa Arche („Sieć Hotelowa Roku”), Innova Capital („Fundusz PE/VC”) oraz Nowy Styl („Polski Globalny Inwestor”). Pełną listę zwycięzców można znaleźć na stronie Executive Club.

Gospodarka w Polsce wciąż rośnie. Mamy wiele szans inwestycyjnych

Z kolei 29 maja uczestniczyliśmy w 10., jubileuszowej edycji „Investment & Finance Forum” – wydarzenia również zorganizowanego przez Executive Club. Debata dotyczyła stanu polskiej gospodarki i stojących przed nią wyzwań. Paneliści podkreślali rolę wzrastającego w naszym kraju rynku usług oraz duży potencjał do jego konsolidacji, co daje możliwości inwestycyjne m. in. w sektorze M&A. Zwrócono także uwagę na związki, jakie zachodzą pomiędzy nowymi technologiami, nowymi trendami społecznymi (np. usługi współdzielone) oraz ekologią. Startupy oraz inwestorzy powinni szukać nowych kanałów współpracy, by móc dobrze realizować swoje cele biznesowe. Z drugiej strony, o ile mamy wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań stosowanych, aby usprawnić procesy bankowe, finansowe i aby żyć w świecie cashless, „mieć tu i teraz”, o tyle dominuje wciąż obawa, czy to zachłyśnięcie się technologią i sztuczną inteligencją nie zdominuje i nie wyeliminuje człowieka, zamiast go pozytywnie wspomóc.

Rok 2019 może być najlepszym rokiem jeżeli chodzi o dynamikę inwestycji od ponad dekady. Tempo wzrostu PKB w obecnym roku wyraźnie przyspiesza i specjaliści prognozują już, iż PKB może osiągnąć poziom nawet 4,5%. Wciąż jednak stan rynku kapitałowego w Polsce jest słaby. Giełda od prawie 10 lat jest w fazie stagnacji. Z jednej strony nie ma nowego kapitału, nie ma nowych inwestorów, mamy odpływ środków netto z otwartych funduszy emertytalnych oraz odpływ środków z funduszy inwestycyjnych. Dochodzą do tego negatywne zdarzenia dotyczące rynku spółek windykacyjnych, które nadszarpnęły wizerunek naszego rynku kapitałowego.

Na obecne przemiany naszego rodzimego rynku patrzymy jednak z nadzieją i – tak jak paneliści – spodziewamy się w perspektywie najbliższych lat poprawy rynku kapitałowego poprzez pozyskiwanie inwestorów z długoterminową perspektywą rozwoju i dysponujących dużym kapitałem.

Przeżyliśmy dwa intensywne i wypełnione treścią dni. Dowiedzieliśmy się między innymi, jakie wyzwania podejmują obecnie sektory nieruchomości, M&A oraz Venture Capital – i już teraz jesteśmy gotowi, by wspomagać te sektory z pomocą rozwiązań B2B, które dostosowujemy do zmian w światowej gospodarce.

Pewne wsparcie dla biznesu

Przetestuj bezpłatnie przez 14 dni system FORDATA VDR

Jeśli artykuł był dla Państwa wartościowy, proszę o udostępnienie dalej, np. poprzez Facebook czy LinkedIn!
Facebook
LinkedIn

Zdjęcie główne: Unsplash.com

Może Cię też zainteresować