Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KILKA SŁÓW O RODO

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pragniemy zapewnić Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji. Pragniemy nadmienić, iż zarówno nasze serwerownie zlokalizowane są w Polsce, jak i podwykonawcy działają na terenie Polski.

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka FORDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Taczaka 24/302, 61-819 Poznań, e-mail: biuro@fordata.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania demo produktu, wersji testowej lub newslettera. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:
1. Aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub zrealizować zamówienie
2. Aby zapewnić Państwu dostęp do naszej usługi lub dostarczyć dodatkowe informacje o usłudze
3. Aby poinformować Państwa o nowych produktach i usługach w naszej ofercie
4. Aby informować Państwa na bieżąco o tematach, którymi według nas mogą być Państwo zainteresowani
5. Do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów
6. Do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku
7. Do administrowania Serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

III. Przekazywanie danych osobowych

Zobowiązujemy się, że nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych oraz dostawców usług płatniczych. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe umowy prawne.

Jednocześnie oświadczamy, że będziemy przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego, poza obszar Unii Europejskiej. Dane będą przekazywane do Szwajcarii, na podst. art. 45 ust. 1 RODO, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń i zgód.

IV. Okres przechowywania danych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, aż Państwo nie cofną zgody na ich przetwarzanie.

V. Przysługujące Państwu uprawnienia

Ze strony FORDATA Sp. z o.o. pragniemy poinformować, iż wszystkie Państwa prawa wynikające z RODO zostaną zapewnione. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych;
2) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych;
3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
4) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5) przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

VI. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od wymienionych wyżej praw mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw, lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Odwołanie zgody

W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@fordata.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl). Skarga wolna jest od opłat.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych, prosimy o kontakt mailwy pod adresem: biuro@fordata.pl lub pod adresem pocztowym: FORDATA Sp. z o.o. , ul. Taczaka 24/302, 61-819 Poznań.

© Wszystkie prawa zastrzeżone. FORDATA sp. z o.o. (2019)

Brain made by 813.pl   
Nagrody i wyróżnienia
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony akceptujesz pliki cookie.