Pozyskiwanie Finansowania

Uprość skomplikowany proces negocjacji prowadzonych z bankami i zminimalizuj ryzyko popełnienia błędu ludzkiego. Skorzystaj z narzędzia,  które jest standardem branżowym stosowanym do wsparcia skomplikowanych procesów transakcyjnych i wpłyń pozytywnie na wizerunek spółki w oczach instytucji finansowych.

Procesy związane z pozyskiwaniem finansowania od banków, szczególnie przy kwotach inwestycji sięgających kilkuset milionów złotych, stają się transakcjami bardzo złożonymi.

Wymagają wymiany szczególnie chronionych informacji pomiędzy Spółką, a instytucjami finansującymi (bankami) i zaangażowanymi w proces Doradcami. W obliczu skomplikowanego procesu, mnogości zaangażowanych osób i często napiętego harmonogramu transakcji, wysyłanie dokumentów e-mailem może być obarczone błędem ludzkim.

FORDATA Virtual Data Room to aplikacja internetowa, która pozwala zachować kontrolę nad plikami oraz zminimalizować ryzyko popełnienia błędu ludzkiego.

Platforma umożliwia pełną kontrolę dostępu do dokumentów z możliwością decydowania o tym, kto i w jakim zakresie i czasie korzysta z poufnych danych. Istnieje możliwość takiego zabezpieczenia dokumentów, że są one chronione przed zapisem i drukowaniem oraz dalszą dystrybucją. Administrator decyduje kto do jakich dokumentów ma dostęp. Dodatkowo poprzez zaawansowane raporty monitoruje aktywność użytkowników – słowem każdy z dokumentów jest pilnie strzeżony.

Jakie są korzyści?
 • Uporządkowanie i przyspieszenie procesu
 • Zwiększenie efektywności negocjacji prowadzonych z wieloma podmiotami równocześnie
 • Możliwość kontroli postępu prac
 • Gwarancja, że żaden dokument nie trafi do niewłaściwej osoby
 • Dostęp do danych Spółki dla instytucji finansowych, bez ingerencji w ich infrastrukturę IT
 • Profesjonalna organizacja procesu
 • Zapewnienie transparentności
W jakich procesach:
 • Kredyty konsorcjalne
 • Project finance
 • Structured finance
 • Emisja obligacji/akcji
 • SPV
 • Projekty realizowane w formule PPP
W jakim celu:
 • Negocjacje warunków finansowania z bankami
 • Negocjacje między stronami
 • Due Diligence
 • Nadzorowanie postępu prac
 • Raportowanie
Dla kogo:
 • Zarząd i pełnomocnicy Spółki
 • Kancelarie prawne
 • Doradcy Corporate Finance
 • Banki kredytujące
 • Spółki partnerskie
 • Potencjalni inwestorzy
Zaufali nam
Z naszych usług korzystają liderzy branż w Polsce i za granicą oraz większość działających w Polsce firm corporate finance, banków, butików inwestycyjnych,
kancelarii prawnych oraz funduszy Private Equity/Venture Capital. Wspieramy naszych klientów w realizacji procesów transakcyjnych, takich jak fuzje i przejęcia, restrukturyzacje, debiuty giełdowe, czy procesy związane z pozyskiwaniem finansowania (emisje obligacji, kredyty konsorcjalne itp.) oraz w realizacji projektów, które wymagają bezpiecznego i kontrolowanewgo udostępnienia poufnych dokumentów partnerom zewnętrznym.
Co mówią nasi klienci
Zobacz dlaczego setki firm wybierają FORDATA do realizacji ich poufnych projektów.

Wielkość transakcji, jej napięty harmonogram, a także liczba jej uczestników wymagała wymiany dużej ilości poufnych informacji pomiędzy Klientem, a instytucjami finansującymi oraz zaangażowanymi w proces doradcami. Aplikacja VDR zapewniła pełną kontrolę nad procesem, dając m.in. możliwość decydowania o poziomie dostępu do danych (tzn. kto i w jakim zakresie z danych korzysta) i śledzenia aktywności uczestników procesu (tzn. kto i kiedy pobrał odpowiednie materiały), a także zapewniając wysyłkę powiadomień o nowych dokumentach.
Manager PwC sp. z o.o.
System FORDATA VDR to narzędzie, które sprawdziło się w realizowanych przez nas projektach: pozyskania nowego inwestora, a także restrukturyzacji spółki. Elastyczność, profesjonalizm i wiarygodność - to cechy, które wyróżniają pracowników firmy FORDATA. Jest to godny polecenia partner biznesowy.
Michał Meroniuk Radca prawny
System VDR został wykorzystany w celu negocjacji z bankami warunków finansowania. Podczas skomplikowanego procesu negocjacyjnego i ilości zaangażowanych podmiotów wysyłanie dokumentów e-mailem mogło być obarczone błędem ludzkim. Technologia VDR pozwoliła na pełną kontrolę dostępu do dokumentów z możliwością decydowania o tym, kto i w jakim zakresie i czasie korzysta z poufnych danych.
Rafał Rychter Dyrektor Biura Finansów
Pozostałe zastosowania