Rynki Kapitałowe

Wiele spośród dobrze prosperujących firm decyduje się pozyskać środki finansowe na dalszy rozwój korzystając z rozwiązań oferowanych na rynku kapitałowym. Czy chodzi o IPO, czy emisję obligacji, w każdym wypadku wskazane jest przygotowanie przez Spółkę profesjonalnych dokumentów emisyjnych.

Ich przygotowanie, z zachowaniem często napiętego harmonogramu transakcji, wymaga sprawnej organizacji fazy pre IPO Due Diligence (lub inaczej Due Diligence prawnego). Na kolejnym etapie, Doradcy potrzebują bezpiecznego i prostego w użyciu narzędzia, dzięki któremu będą mogli równocześnie pracować nad kolejnymi wersjami prospektu emisyjnego lub innych dokumentów emisyjnych.

FORDATA Virtual Data Room PRO stanowi bezpieczną platformę, zawierająca dwa odrębne Data Room’y, dedykowane pod niezależną realizację dwóch kluczowych etapów w procesie. Pierwszy z nich pozwala w sposób szybki i w pełni kontrolowany przekazać dokumenty źródłowe doradcom na etapie preIPO Due Diligence, drugi natomiast stanowi platformę współpracy doradców nad kolejnymi wersjami prospektu emisyjnego.

VDRpro

Jakie są korzyści?

Pre IPO Due Diligence
 • Szybsze przekazanie materiałów źródłowych do doradców
 • Uporządkowanie procesu i zebranie w jednym miejscu wszystkich kluczowych informacji
 • Pełna kontrola nad dokumentacją (dokładna informacja kto otrzymał dostęp do jakiego dokumentu)
 • Możliwość koordynacji procesu przez jedną osobę
 • Błyskawiczne uzupełnianie repozytorium o aktualne wersje materiałów
 • Dostęp do materiałów tylko dla autoryzowanych osób,
 • 24/7 z dowolnego miejsca
Przygotowanie prospektu emisyjnego lub innych dokumentów emisyjnych:
 • Sprawna koordynacja pracy nad poszczególnymi elementami prospektu emisyjnego
 • Równoczesna praca kilku zespołów
 • Kontrola aktywności w ramach zespołów
 • Sprawna komunikacja

Dla kogo?

W jakich procesach?
 • IPO (Initial Public Offering) – pierwotna emisja akcji, zarówno na parkiecie głównym GPW, jak i na rynku New Connect
 • SPO (Secondary Public Offering) – wtórna emisja akcji
 • Prywatna emisja obligacji
 • Publiczna emisja obligacji
 • Wezwanie na akcje
Dla kogo?
 • Doradcy prawni
 • Zarząd
 • Doradcy Corporate Finance
 • Doradcy ECM (Equity Capital Markets)

Zaufali nam
Z naszych usług korzystają liderzy branż w Polsce i za granicą oraz większość działających w Polsce firm corporate finance, banków, butików inwestycyjnych,
kancelarii prawnych oraz funduszy Private Equity/Venture Capital. Wspieramy naszych klientów w realizacji procesów transakcyjnych, takich jak fuzje i przejęcia, restrukturyzacje, debiuty giełdowe, czy procesy związane z pozyskiwaniem finansowania (emisje obligacji, kredyty konsorcjalne itp.) oraz w realizacji projektów, które wymagają bezpiecznego i kontrolowanewgo udostępnienia poufnych dokumentów partnerom zewnętrznym.
Co mówią nasi klienci
Zobacz dlaczego setki firm wybierają FORDATA do realizacji ich poufnych projektów.

VDR został wykorzystany w trakcie przygotowania prospektu emisyjnego na potrzeby przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru, wartość brutto emisji wyniosła 995,5 mln złotych. Aplikacja umożliwiła zgromadzenie i dystrybucję poufnej dokumentacji pomiędzy Grupą LOTOS, a doradcami, jednocześnie gwarantując pełną kontrolę nad zamieszczonymi danymi.
Paweł Bujnowski Szef Biura Relacji Inwestorskich
Wybór narzędzia FORDATA VDR związany był z przygotowaniem spółki do debiutu giełdowego (IPO). Sam proces wymagał współpracy wielu stron, a system VDR pozwolił na zgromadzenie poufnej dokumentacji spółki w jednym miejscu i bezpieczną dystrybucję wszystkim zaangażowanym osobom, szczególnie w fazie preIPO Due Diligence.
Jolanta Ciążyńska-Syka Dyrektor Zarządzający Pionu Prawno - Prezydialnego i Bezpieczeństwa
VDR został wykorzystany w procesie IPO. Wartość emisji wyniosła 5,5 mld zł. Proces wymagał zebrania wielu informacji o spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a następnie sprawnego i usystematyzowanego umieszczenia ich w Virtual Data Room. Naszym zdaniem zespół pracowników zaangażowany przez FORDATA wykazał się kompleksowym i elastycznym podejściem do obsługi projektu, a usługi świadczone przez FORDATA były wykonywane profesjonalnie i z należytą starannością.
Marek Wadowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Pozostałe zastosowania