Rynek nieruchomości komercyjnych szuka innowacyjnych rozwiązań

Rok 2015 był dla branży nieruchomości komercyjnych bardzo intensywny, wartościowo najlepszy od roku 2006. Pod względem ilości transakcji Polska pozostaje liderem w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Wzrost zainteresowania przez inwestorów rynkiem nieruchomości biurowych, przemysłowych, a także magazynowych sprawia, że ich wymagania są coraz większe.

Według opublikowanego niedawno raportu firmy Cushman & Wakefield, w Polsce utrzymuje się wysoki popyt, szczególnie na rynku powierzchni magazynowych. Zgodnie z raportem w I kw. 2016 r. odnotowano na nim wzrost o ok. 8 % w porównaniu do I kw. w roku ubiegłym, z łączną wielkością transakcji 637 tys. mkw. Prognozy przewidują, że stały rozwój infrastruktury transportowej oraz dobra sytuacja makroekonomiczna będą nadal korzystnie wpływać na rozwój tej branży.

BTS zdobywa rynek nieruchomości komercyjnych

Rozwój rynku powierzchni magazynowych i logistycznych wymusił na deweloperach dostosowywanie projektów inwestycyjnych do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Coraz częściej buduje się w modelu Build-to-Suit (BTS). Formuła BTS uwzględnia wiele konkretnych wymagań, jakie stawiane są przez zamawiającego, np. możliwość wyboru konkretnej lokalizacji, wielkości powierzchni przemysłowej oraz biurowej, odpowiadającej potrzebom operacyjnym kontrahenta, rodzaju współpracy – najem lub zakup. Do listy zalet BTS należy dodać również oszczędność kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, czy możliwość zaprojektowania i wykonania obiektu przemysłowego z dostosowaniem infrastruktury technicznej i technologicznej, służącej działalności operacyjnej inwestora. BTS stanowi atrakcyjny model realizacji inwestycji dla inwestorów, którym zależy na szybkiej i kompleksowej obsłudze.

Virtual Data Room a efektywność transakcji

Budowa nieruchomości przemysłowej szczególnie w modelu Build-to-Suit jest zawsze procesem złożonym. Bierze w nim udział wiele podmiotów, które reprezentują dewelopera, inwestorów, a także podmioty doradcze oraz instytucje finansujące. Czy chodzi o współpracę z inwestorem czy o proces pozyskiwania finansowania, wyzwaniem staje się sprawne zarządzanie dużą ilością dokumentacji oraz koordynacja prac uczestników procesu. Podobne wyzwania pojawiają się przy transakcjach sprzedaży nieruchomości komercyjnych, szczególnie na etapie Due Diligence. W wielu przypadkach kluczową rolę odgrywa czas oraz bezpieczeństwo informacji przekazywanych między uczestnikami procesu.

W uporządkowaniu przebiegu tego typu transakcji pomagają systemy informatyczne typu Virtual Data Room (VDR). VDR ułatwia przede wszystkim dostęp do wrażliwej dokumentacji i usprawnia komunikację pomiędzy wszystkimi osobami, które biorą udział w procesie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania koordynator projektu może być pewien, że wszystkie autoryzowane osoby posiadają wgląd do kompletnych i aktualnych treści, w takim zakresie jak on tego oczekuje, bez ograniczeń czasowych i geograficznych. System Virtual Data Room gwarantuje także zachowanie poufności przekazywanych dokumentów, co jest kluczowe w tego typu transakcjach. Dedykowane raporty ułatwiają śledzenie postępu prac oraz pozwalają ocenić faktyczne postępy projektu.

„Jak efektywnie przeprowadzić Due Diligence?” > Broszura – nieruchomości komercyjne

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aleksandra Porębska
Business Development Director
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas