Solvency II Reporter – nowy produkt FORDATA dla firm ubezpieczeniowych

Po globalnym kryzysie gospodarczym w 2008 roku zostało podjętych wiele kroków, m.in. związanych ze zmianami prawa, by zapobiegać problemom niewypłacalności. Jednym z takich kroków była zmiana regulacyjna „Solvency II”, bezpośrednio wpływająca na działalność firm ubezpieczeniowych.

Wprowadziła ona nowe, jednolite dla wszystkich krajów UE wymogi kapitałowe i standardy zarządzania ryzykiem. Rozporządzenie obejmuje 3 filary:

I – związany jest z wymogami ilościowymi;
II – opisuje wymogi jakościowe, czyli standardy zarządzania ryzykiem;
III – opisuje tzw. ”Ujawnienia”, czyli określa wymogi w zakresie ujawnień informacji i raportowania do organów nadzorczych.

Dyrektywa europejska nakazała wprowadzenie nowych regulacji Solvency II w Polsce z dniem 1 stycznia 2016 roku. Obecnie największym wyzwaniem dla polskich ubezpieczycieli było dostosowanie się do filaru III, a w szczególności dostosowanie systemów IT do automatyzacji skomplikowanych procesów raportowania, w tym do organów nadzoru.

Wszystkie europejskie Urzędy Nadzoru Bankowego zobligowane są wysyłać sprawozdania do EBA (European Bank Authority – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) lub EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) w specjalnym formacie języka sprawozdawczości – XBRL.

Aktualnie EIOPA dostarcza wszystkim zainteresowanym firmom bezpłatne narzędzie IT – „T4U” – które służy do przesyłania danych do organów nadzoru właśnie w oczekiwanym języku XBRL. Niestety, z dniem 31 grudnia 2017 roku EIOPA przestanie je wspierać, dlatego też firmy dotychczas używające T4U, zostaną zmuszone do skorzystania z innych, dostępnych na rynku komercyjnych rozwiązań.

Na rynku IT jest niewielu dostawców specjalizujących się w rozwiązaniach opartych o język XBRL. Jako jedna z nielicznych firm na rynku, FORDATA oferuje narzędzie oparte o język XBRL, SOLVENCY II Reporter dedykowany jest dla firm ubezpieczeniowych i służy do przygotowania raportów dla organów nadzorczych w standardzie XBRL, zgodnie z wymogami EIOPA.

„SOLVENCY II Reporter jest idealną alternatywą dla wycofywanego T4U.”

W odróżnieniu od innych rozwiązań dostępnych na rynku, narzędzie to nie wymaga wdrożeń ani ingerencji w infrastrukturę IT firmy ubezpieczeniowej – dostarczane jest w formie usługi. Oznacza to, że może być dostępne dla klienta praktycznie od ręki, a do jego używania nie jest potrzebna wiedza IT.

Narzędzie Solvency Reporter jest autorskim rozwiązaniem duńskiej firmy Parseport. Korzysta z niego 70% rynku finansowego w krajach nordyckich. FORDATA jest wyłącznym partnerem Parseport w Polsce.

Solvency II – Reporter jest intuicyjnym rozwiązaniem, oferowanym wraz ze wsparciem technicznym. Praca przebiega w jednym pliku Excel – we własnym szablonie klienta, bądź we wzorze dostarczonym przez nas.

Szablon wypełniany jest danymi automatycznie poprzez połączenie z innymi źródłami danych (inny plik Excel, baza danych, Access, csv, inne) lub poprzez import API. Użytkownik może także wprowadzać dane ręcznie.

Po uzupełnieniu pliku wystarczy jedno kliknięcie, aby został on przekonwertowany do standardu XBRL i aby powstał raport gotowy do wysłania do organów nadzorczych. Nie ma potrzeby eksportu czy też przenoszenia danych w jakikolwiek inny sposób.

W trakcie uzupełniania pliku system na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzonych danych, Dodatkowa walidacja ma miejsce w trakcie generowania pliku do standardu XBRL. Dzięki tym dwóm rodzajom walidacji tworzone pliki są zawsze zgodne z aktualną taksonomią oraz wytycznymi EIOPA. Daje to Wam gwarancję, że nigdy nie dostarczycie wadliwego pliku do lokalnych organów nadzorczych.

Ciekawą funkcjonalnością jest możliwość „czytania” raportów XBRL, co daje możliwość wgrania do programu innych plików XBRL i odczytania ich w przejrzystym formacie Excel.

Konwersja do standardu XBRL dzieje się w czasie rzeczywistym, nie przechowujemy Twoich danych na naszych serwerach.

Więcej informacji o produkcie znajdziesz na stronie Solvency Reporter!
2 minutowy film prezentujący działanie SOLVENCY II Reporter znajdziesz tutaj.

Zdjęcia: Unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dorota Wójtowicz
Business Development Specialist
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas