Virtual Data Room w Life Science – wsparcie dla efektywności

Sektory Life Science i zdrowotny podlegają ścisłej kontroli. Co ciekawe, są one również jednymi z najbardziej spóźnionych, jeśli chodzi o adaptację technologii cyfrowych. Obecnie jednak potrzeba optymalizacji sposobów prowadzenia procesów przez firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, a także komunikacji z pacjentami i podmiotami stowarzyszonymi czy interakcji z organami regulacyjnymi, gwałtownie rośnie, co pociąga za sobą szersze wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych. Jak wygląda ten proces?
Innowacje napędzają branżę Life Science. Jednak by zachować konkurencyjność, firmy muszą dziś unowocześniać nie tylko sferę R&D, ale praktycznie całą swoją działalność operacyjną. Zwiększenie oszczędności kosztów i czasu oraz wykorzystanie nowych możliwości rynkowych, mogą zostać osiągnięte tylko dzięki cyfryzacji. Dobrze radząc sobie z rozwojem technologii medycznych i biotechnologicznych, a mniej z ogólnym ucyfrowieniem swoich procesów, organizacje te zdawały sobie jednak sprawę z tego, że możliwości, jakie dają rozwiązania cyfrowe, nie zostały jeszcze przez nie w pełni wykorzystane. Co więc stawało na przeszkodzie?

Zwrot sektora Life Science w kierunku cyfryzacji

Według Grega Reha, eksperta ds. Life Science w Deloitte, branża Life Science często miała trudności z praktycznym zastosowaniem istniejących narzędzi cyfrowych. Jednak zmiana w krajobrazie rynkowym zdołała wyklarować ten obraz. Pojawił się nacisk na optymalizację różnych procesów, co doprowadziło do szybszej adaptacji technologii cyfrowych w całym sektorze. Skuteczność i nastawienie na wyniki stały się siłą napędową branży. Co więcej, dane stały się jednym z najważniejszych elementów w produkcji biofarmaceutycznej, a te, by mogły być efektywnie przetwarzane i udostępniane, wymagają odpowiednich narzędzi cyfrowych. Wszystkie te zagadnienia są już obecnie głęboko osadzone w strategiach korporacyjnych, co otworzyło drzwi do cyfrowej transformacji.
Jednym z pytań, jakie firma biofarmaceutyczna może dzisiaj zadać, jest to, jakie wskaźniki i jakie cele można zrealizować przy użyciu określonej technologii. Bez zadawania właściwych pytań, potencjał narzędzi cyfrowych pozostanie niewykorzystany. Jako dostawca technologii Virtual Data Room widzimy, na przykład, rosnącą potrzebę bezpieczeństwa w sektorze Life Science. Naruszenie poufności danych może mieć katastrofalne skutki w branży farmaceutycznej i dotyka bezpośrednio około jednej czwartej firm. Choć ponad trzy czwarte firm z tego segmentu przyznaje, że zagrożenia bezpieczeństwa rosną, według KPMG tylko 30% z nich podejmuje aktywne wewnętrzne środki zaradcze. Nie oznacza to, że dostawcy zewnętrzni wypełniają pozostałą, siedemdziesięciąprocentową lukę, a przynajmniej nie w całości. Według tego samego badania tylko 64% firm z sektora Life Science korzystało w 2017 roku z chmury obliczeniowej. Przestrzeń na adaptację jest wciąż duża. W tym kontekście, w jaki sposób branża Life Science może wykorzystać Virtual Data Room?

Bezpieczny przepływ danych w Life Science - rola Virtual Data Room

Wynajdywanie, opracowywanie i produkcja leków oraz urządzeń medycznych to złożony proces, w którym firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne tworzą i udostępniają ogromne ilości danych. Pionowy i poziomy przepływ informacji związanych z badaniami i rozwojem, rejestracją leków, audytem lub procedurami udzielania i wydawania licencji między ekspertami, organami nadzorczymi i partnerami biznesowymi, musi podlegać ścisłej regulacji. Musi jednak również zaspokajać potrzebę wydajności.
Firmy technologiczne, których produkty, na przykład, służą usprawnieniu ścieżki diagnostycznej pacjentów w badaniach klinicznych, zazwyczaj nie dostarczą odpowiednich narzędzi do ochrony danych w procesach licencyjnych leków, współpracy międzydziałowej czy ułatwienia sprawowania kontroli przez rady nadzorcze. Virtual Data Room to rozwiązanie dla wszystkich tych procesów, pomagające przejąć kontrolę nad przepływem danych, przyspieszające podejmowanie decyzji i zapewniające najwyższe bezpieczeństwo informacji. Z jego pomocą firmy biofarmaceutyczne mogą jednocześnie wspierać kilka projektów badawczo-rozwojowych, usprawniać współpracę partnerską z innymi firmami i zawierać strategiczne decyzje biznesowe, umowy licencyjne czy marketingowe o wiele szybciej.

Efektywniejsze projekty w branży Life Science

Zobacz korzyści systemu FORDATA Virtual Data Room

Większość projektów w branży Life Science obejmuje dziesiątki uczestników: od naukowców i ekspertów medycznych, przez informatyków, po przedstawicieli handlowych tylko po stronie przedsiębiorstwa. Istotne jest, aby przepływ danych między tymi osobami był jak najwygodniejszy, a jednocześnie w pełni kontrolowany. Po drugiej stronie (stronach) mogą z kolei znajdować się instytucje regulujące, działy sprzedaży dystrybutorów leków, pacjenci i inni uczestnicy. Wszystkie te strony mogą działać w różnych krajach i strefach czasowych. W tak zróżnicowanym środowisku ciężko jest utrzymać spójną i bezpieczną komunikację.
Podczas realizacji tego typu projektów przechowywanie, udostępnianie i aktualizowanie danych za pośrednictwem FORDATA Virtual Data Room to rozwiązanie dużo bardziej wydajne niż poczta elektroniczna lub inne narzędzia niededykowane. Przykładowo, wszyscy uczestnicy z odpowiednimi uprawnieniami ustawionymi w VDR mogą być automatycznie powiadamiani o nowo załadowanych dokumentach, uniemożliwiając im pracę na nieaktualnych kopiach; dane można klarownie ustrukturyzować dla każdego projektu, grupy itp., a cała komunikacja jest zawsze ściśle monitorowana.
Grupy użytkowników mogą pracować nad dokumentami z dowolnego miejsca online, podczas gdy administrator może, na przykład, zdecydować, których dokumentów nie udostępniać danej grupie, albo nie wskazywać, że inne grupy użytkowników są zaangażowane w projekt. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy w projekcie uczestniczy wielu licencjobiorców, potencjalnych inwestorów czy pacjentów. Dostęp do dokumentów i informacji będzie ściśle kontrolowany.

Korzyści z Virtual Data Room w Life Science

Funkcje VDR minimalizują ryzyko dostania się informacji niejawnych w niepowołane ręce. Umożliwiają także łatwy dostęp na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych oraz zapewniają każdej zaangażowanej osobie bezpieczny dostęp do odpowiednich danych w określonym czasie, a wszystkie działania są na bieżąco raportowane. Taka równoległa współpraca online wielu stron pozwala uniknąć błędów, zmniejszy koszt oraz czas potrzebny na ukończenie projektu, a także zapewnia dużą przejrzystość i kontrolę dla osób zarządzających.
Głównymi zaletami VDR dla firm biofarmaceutycznych są m.in .:
Virtual Data Room spełni wiele dodatkowych ról. W czasie intensywnej cyfryzacji w sektorze Life Sciences menedżerowie mogą z łatwością wykorzystać oprogramowanie VDR jako platformę łączącą wewnętrzną i zewnętrzną komunikację, udostępnianie danych, a także scentralizowane, ale łatwo dostępne i ściśle ustrukturyzowane repozytorium poufnej dokumentacji biomedycznej. Różne zespoły i osoby zaangażowane w projekt mogą z łatwością pracować nad dokumentami ze zdalnym dostępem z dowolnego/określonego miejsca, nie wiedząc nawet o swoim istnieniu, jeśli istnieje taka konieczność. Bezpieczeństwo, kontrola i wygoda zapewniane przez VDR staną się integralnymi narzędziami do zarządzania przedsiębiorstwem, które można uruchomić od ręki.

Poszukujesz rozwiązań cyfrowych dla sektora Life Science?

14 dni za darmo!

Źródła: Deloitte, KPMG.
Jeśli artykuł był dla Państwa wartościowy, proszę o udostępnienie dalej, np. poprzez Facebook czy LinkedIn!
Facebook
LinkedIn

Zdjęcie główne: Unsplash.com

Może Cię też zainteresować