Zbiorcze zapisywanie plików (ang. Bulk Save) w VDR FORDATA

16 października 2012 Z życia firmy

Nowa funkcja ma na celu usprawnienie obiegu dokumentów w ramach VDR i  jest szczególnie przydatna w przypadku projektów związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego, gdzie użytkownicy VDR reprezentują jedną stronę transakcji.

W przypadku, gdy użytkownikom systemu została udostępniona możliwość zapisu dokumentów na dysk, nowa funkcjonalność pozwala na zachowywanie całych folderów na raz, bez konieczności otwierania i zapisywania pojedynczych plików. Jeżeli w danym folderze znajdują się pliki, które nie są udostępnione do zapisu, system je pominie i pobierze jedynie te, które są udostępnione.
Wprowadzenie możliwości zapisywania zbiorowego sprawia, że przekazywanie dokumentów pomiędzy stronami jeszcze nigdy nie było tak proste.

Skontaktuj się z FORDATA by dowiedzieć się więcej na temat nowej funkcji (+ 48 61 660 15 10, biuro@fordata.pl) lub w celu jej przetestowania na bezpłatnej wersji testowej.