Porównanie pakietów

Raport przedstawia listę dokumentów oraz folderów, którym zmieniono nazwy, wraz ze szczegółami zmian (np. mailem użytkownika, który dokonał zmiany, czy datą wprowadzonej zmiany).

KLUCZOWE RÓŻNICE

Minimalny okres współpracy

1 miesiąc

3 miesiące

12 miesięcy

Ilość Data Room

Jeden

Możliwość dokupienia >1
(Dodatkowy Data Room 650 zł)

Jeden

Wiele

Ilość użytkowników

15

Możliwość dokupienia >15
(Dodatkowy pakiet 25 użytkowników - 500 zł,
Dodatkowy użytkownik - 65 zł)

Nieograniczona

Nieograniczona

Ilość danych

1GB

Możliwośc dokupienia >1GB


Dodatkowe dane*
1GB-4GB: 650 zł/1GB
5GB-9GB: 487,50 zł/1GB
>10GB: 325 zł/1GB


*opłaty miesięczne

Elastyczna

Ilość danych dostosowana jest do wymagań klienta, zaczynając od ok. 300MB do nieograniczonej ilości danych.

Finalna cena uzależniona jest wyłącznie od ilość danych załadowanych do VDR.

Elastyczna

4 dostępne pakiety: od 2GB do 80GB danych.

Wsparcie techniczne

9-17 CET (telefon, e-mail)

24/7 (telefon, e-mail)

24/7 (telefon, e-mail)

Czasy reakcji

3h

15 sek. telefon, 15 min. e-mail

15 sek. telefon, 15 min. e-mail

Języki

polski, angielski

polski, angielski, rosyjski

polski, angielski, rosyjski

Opcje udostępnienia

Na infrastrukturze FORDATA

Lokalnie na serwerach FORDATA lub chmura prywatna FORDATA

Na infrastrukturze FORDATA lub chmura prywatna klienta lub wdrożenie (środowisko IT klienta)

Przechowywanie danych

Lokalnie na serwerach FORDATA

Lokalnie na serwerach FORDATA lub chmura prywatna FORDATA

Lokalnie na serwerach FORDATA , chmura prywatna FORDATA lub serwery klienta

Szkolenie z zarządzania systemem w formie telekonferencji

Dedykowany link do projektu

Jest to dodatkowa ochrona - stronę pod którą dostępny jest Data Room zobaczą tylko autoryzowane osoby, które otrzymały zaproszenie, a w nim link do projektu.

Dedykowany Kierownik Projektu

Dedykowany zespół wsparcia technicznego

Ładowanie dokumentów do Data Room za klienta

Zarządzanie Data Room za klienta 24/7

Archiwum Data Room na szyfrowanej płycie DVD (na koniec projektu)

Polega na zgraniu zawartości Data Room na szyfrowane DVD lub USB. Archiwum zawiera wszystkie dokumenty, raporty aktywności, archiwum forum Q&A.
W zależności od preferecncji klienta zgrywana jest cała zawartość Data Room lub z perspektywy wybranej grupy użytkowników np. Inwestora.
Zawartość potwierdzana jest protokołem wystawionym przez FORDATA, jako podmiot niezależny od transakcji.
W standardzie w cenę wliczone są 2 komplety - jeden dla klienta, drugi dla Innwestora.

Wzór struktury dokumentów (indeksu) właściwy dla danego procesu/branży

BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW

Szyfrowanie danych algorytmem 256 bit

Natywna aplikacja do przeglądania plików (bez użycia Flasha)

Trójstopniowy model nadawania uprawnień (podglą, zapis, wydruk)

Możliwość zablokowania zapisu dokumentów na dysku i wydruku

Dokumenty pdf zabezpieczone przed edycją, tzw. “read-only”

Dynamiczne znaki wodne na dokumentach identyfikujące użytkownika

Znak wodny pozwala zidentyfikować użytkownika, który otwiera dokument. Jest to dodatkowe zabezpiecznie przed robieniem zdjęć ekranu. Standardowo zawiera adres e-mail użytkownika, który przegląda dokument oraz datę i godzinę otwarcia dokumentu. Mogą Państwo dokupić personalizację znaku wodnego, polegającą na dodaniu do znaku wodnego logo klienta oraz indywidualnej treści np. NIE KOPIOWAĆ.

Ochrona plików Excel (blokada edycji, widoczne formuły)

Blokada zaznaczenia i skopiowania fragmentu tekstu

Blokada funkcji print screen (zdjęcie ekranu)

Ochrona antywirusowa i blokada plików potencjalnie niebezpiecznych

Trwałe usuwanie danych po zakończeniu projektu

Dwustopniowa autentykacja (kody sms)

Możliwość ograniczenia puli adresów IP

ZAAWANSOWANE RAPORTY AKTYWNOŚCI

Logowania użytkowników

Raport porównuje czas spędzony w systemie przez poszczególne grupy. Przedstawia też historię logowania wszystkich użytkowników, w tym logowania administratorów do FORDATA Uploader.

Podsumowanie aktywności użytkowników (kto które dokumenty oglądał, kiedy i jak długo)

Raport przedstawia historię aktywności na dokumentach wszystkich użytkowników. Pozwala sprawdzić jakie dokumenty były przeglądane, zapisywane bądź drukowane przez wszystkich użytkowników VDR.

Najbardziej/najmniej popularne dokumenty lub foldery

Raport zawiera informacje na temat najbardziej popularnych i najmniej popularnych dokumentów w VDR. Zlicza czas spędzony przez użytkowników na analizie dokumentów. Istnieje możliwość przefiltrowania go według aktywności (największa lub najmniejsza), obiektu (dokument lub folder) i jego liczby, grupy, użytkownika oraz okresu.

Aktywność grup w czasie
Raport pozwala sprawdzić aktywność grup w wybranym okresie. Istnieje możliwość przefiltrowania go według rodzaju aktywności (największej lub najmniejszej), liczby grup, okresu czasu oraz zdarzenia (przeglądanie, zapisywanie, drukowanie).

Historia dokumentu lub folderu

Raport pokazuje historię operacji wykonanych na konkretnym dokumencie lub folderze, w tym datę załadowania do systemu oraz historię zmian nazwy dokumentu lub folderu oraz historię przesunięcia dokumentu lub folderu w strukturze.

Porównanie uprawnień grup

Raport pozwala porównać wybrane uprawnienia (przeglądanie, drukowanie, zapisywanie) do dokumentów oraz folderów nadane dwóm lub trzem grupom.

Raporty graficzne i tabelaryczne

Zaawansowane opcje filtrowania

Export do pliku Excel

Zmiany nazw dokumentów i folderów

Dokumenty i foldery załadowane

Raport przedstawia listę wszystkich dokumentów i folderów załadowanych do systemu VDR, wraz z informacją, kto dany plik bądź folder załadował i kiedy.

Dokumenty i foldery usunięte

Raport przedstawia listę wszystkich dokumentów oraz folderów, które zostały usunięte z systemu.

Zmiany uprawnień do dokumentów i folderów

Raport przedstawia listę dokumentów oraz folderów, dla których zmieniono uprawnienia, wraz z informacją dla jakiej grupy została dokonana zmiana, przez kogo i kiedy.

Zmiany uprawnień grup

Raport przedstawia listę grup, którym zmieniono uprawnienia do funkcji systemu, wraz ze szczegółami zmian.

Zmiany uprawnień użytkowników

Raport przedstawia listę użytkowników, którym zmieniono uprawnienia, wraz ze szczegółami zmian.

Użytkownicy usunięci

Raport przedstawia listę użytkowników, którzy zostali usunięci z VDR.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

Dowolny format plików (Office, pdf, jpg, mp4, html, dwg, dwf, inne)

Ładowanie dokumentów poprzez proste przeciągnięcie (drag&drop)

Ładowanie pojedynczych plików lub całych folderów

Nadawanie uprawnień do plików od razu na etapie ładowania

Nadawanie uprawnień do całych folderów lub do pojedynczych plików

Automatyczne numerowanie plików i folderów

Operacje masowe (Bulk) – ładowanie, nadawanie uprawnień

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

Tworzenie pojedynczych użytkowników lub masowe przez import pliku Excel

Nadawanie uprawnień per grupa użytkowników

Możliwość nadania uprawnień dla pojedynczych użytkowników

Możliwość nadania tożsamych uprawnień do wybranych grup poprzez „Kopiowanie grupy”

Operacje masowe (Bulk)
– wysyłanie zaproszeń, blokowanie dostępu, wysyłanie powiadomień

PRACA Z DOKUMENTAMI

Dostęp przy użyciu systemu Windows i MAC OS (dowolna przeglądarka)

Brak konieczności instalowania Plug-inów

Dostęp do dokumentów przy użyciu 2 przejrzystych widoków – Struktury dokumentów i Listy Dokumentów

Automatyczne powiadomienia o nowych plikach

Wyszukiwanie pełnotekstowe (Full Text Search)
– wyszukiwanie słów wewnątrz dokumentów bez konieczności ich otwierania

Wyszukiwanie dokumentów po nazwach

Przeszukiwanie dokumentów po słowie kluczowym (OCR)

Buforowanie dużych plików

Indywidualne filtry

Notatki prywatne

WSPÓŁPRACA

Forum Q&A do poufnej komunikacji między stronami transakcji

Jest to moduł systemu, który ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy stronami projektu. Umożliwia użytkownikom reprezentującym drugą stronę procesu (np. Inwestora) zadawanie pytań kierownikowi projektu, np. zbywcy lub jego doradcom. Pytania dotyczą najczęściej konkretnych dokumentów, zapytań o nowe dokumenty lub innych kwestii związanych z prowadzonym procesem. Komunikacja w Q&A jest poufna, a poszczególne grupy użytkowników nie wiedzą o swoim istnieniu. Istnieje kilka modeli konfiguracji Q&A oraz dodatkowe opcje ułatwiające zarządzanie pytaniami, np. limity ogólne i dzienne pytań dla poszczególnych grup, kategorie pytań np. Finansowe, priorytety itp.

Grupowe dyskusje nad konkretnymi dokumentami lub folderami

Alerty e-mailowe

PERSONALIZACJA

Personalizacja warunków zachowania poufności (NDA), które użytkownicy muszą zaakceptować po zalogowaniu
Personalizacja znaków wodnych (dodanie logo klienta i indywidualnych treści np. NIE KOPIOWAĆ)

Personalizacja treści automatycznych e-maili (np zaproszenie)

Integracja ze stroną www klienta

*wszystkie opcje niedostępne w wersji VDR LITE można aktywować za dodatkową opłatą. Kontakt z Działem Sprzedaży

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Nie akceptuję / AKCEPTUJĘ Polityka prywatności