Porównanie pakietów

KLUCZOWE RÓŻNICE

Minimalny okres współpracy

1 miesiąc

3 miesiące

12 miesięcy

Ilość Data Room

Jeden

Jeden

Wiele

Ilość użytkowników

15

Nieograniczona

Nieograniczona

Ilość danych

1GB

Elastyczna

Elastyczna

Wsparcie techniczne

9-17 CET (telefon, e-mail)

24/7 (telefon, e-mail)

24/7 (telefon, e-mail)

Czasy reakcji

3h

15 sek. telefon, 15 min. e-mail

15 sek. telefon, 15 min. e-mail

Języki

polski, angielski

polski, angielski, rosyjski

polski, angielski, rosyjski

Opcje udostępnienia

Na infrastrukturze FORDATA

Lokalnie na serwerach FORDATA lub chmura prywatna FORDATA

Na infrastrukturze FORDATA lub chmura prywatna klienta lub wdrożenie (środowisko IT klienta)

Przechowywanie danych

Lokalnie na serwerach FORDATA

Lokalnie na serwerach FORDATA lub chmura prywatna FORDATA

Lokalnie na serwerach FORDATA , chmura prywatna FORDATA lub serwery klienta

Szkolenie z zarządzania systemem w formie telekonferencji

Dedykowany link do projektu

Dedykowany Kierownik Projektu

Dedykowany zespół wsparcia technicznego

Ładowanie dokumentów do Data Room za klienta

Zarządzanie Data Room za klienta 24/7

Archiwum Data Room na szyfrowanej płycie DVD (na koniec projektu)

Wzór struktury dokumentów (indeksu) właściwy dla danego procesu/branży

BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW

Szyfrowanie danych algorytmem 256 bit

Natywna aplikacja do przeglądania plików (bez użycia Flasha)

Trójstopniowy model nadawania uprawnień (podgląd, zapis, wydruk)

Możliwość zablokowania zapisu dokumentów na dysku i wydruku

Dokumenty PDF, MS Office, JPG, DWG i inne zabezpieczone przed edycją, tzw. „read-only”

Dynamiczne znaki wodne na dokumentach identyfikujące użytkownika

Blokada zaznaczenia i skopiowania fragmentu tekstu

Blokada funkcji print screen (zdjęcie ekranu)

Ochrona antywirusowa i blokada plików potencjalnie niebezpiecznych

Trwałe usuwanie danych po zakończeniu projektu

Dwustopniowa autentykacja (kody sms)

Możliwość ograniczenia puli adresów IP

ZAAWANSOWANE RAPORTY AKTYWNOŚCI

Logowania użytkowników

Podsumowanie aktywności użytkowników (kto które dokumenty oglądał, kiedy i jak długo)

Najbardziej/najmniej popularne dokumenty lub foldery

Aktywność grup w czasie

Historia dokumentu lub folderu

Porównanie uprawnień grup

Raporty graficzne i tabelaryczne

Zaawansowane opcje filtrowania

Export do pliku Excel

Zmiany nazw dokumentów i folderów

Dokumenty i foldery załadowane

Dokumenty i foldery usunięte

Zmiany uprawnień do dokumentów i folderów

Zmiany uprawnień grup

Zmiany uprawnień użytkowników

Użytkownicy usunięci

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

Dowolny format plików (Office, pdf, jpg, mp4, html, dwg, dwf, inne)

Ładowanie dokumentów poprzez proste przeciągnięcie (drag&drop)

Ładowanie pojedynczych plików lub całych folderów

Nadawanie uprawnień do plików od razu na etapie ładowania

Nadawanie uprawnień do całych folderów lub do pojedynczych plików

Automatyczne numerowanie plików i folderów

Operacje masowe (Bulk) – ładowanie, nadawanie uprawnień

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

Tworzenie pojedynczych użytkowników lub masowe przez import pliku Excel

Nadawanie uprawnień per grupa użytkowników

Możliwość nadania uprawnień dla pojedynczych użytkowników

Możliwość nadania tożsamych uprawnień do wybranych grup poprzez „Kopiowanie grupy”

Operacje masowe (Bulk)
– wysyłanie zaproszeń, blokowanie dostępu, wysyłanie powiadomień

PRACA Z DOKUMENTAMI

Dostęp przy użyciu systemu Windows i MAC OS (dowolna przeglądarka)

Brak konieczności instalowania Plug-inów

Dostęp do dokumentów przy użyciu 2 przejrzystych widoków – Struktury dokumentów i Listy Dokumentów

Automatyczne powiadomienia o nowych plikach

Wyszukiwanie pełnotekstowe (Full Text Search)
– wyszukiwanie słów wewnątrz dokumentów bez konieczności ich otwierania

Wyszukiwanie dokumentów po nazwach

Przeszukiwanie dokumentów po słowie kluczowym (OCR)

Buforowanie dużych plików

Indywidualne filtry

Notatki prywatne

WSPÓŁPRACA

Forum Q&A do poufnej komunikacji między stronami transakcji

Grupowe dyskusje nad konkretnymi dokumentami lub folderami

Alerty e-mailowe

PERSONALIZACJA

Personalizacja warunków zachowania poufności (NDA), które użytkownicy muszą zaakceptować po zalogowaniu
Personalizacja znaków wodnych (dodanie logo klienta i indywidualnych treści np. NIE KOPIOWAĆ)

Personalizacja treści automatycznych e-maili (np zaproszenie)

Integracja ze stroną www klienta

*wszystkie opcje niedostępne w wersji VDR LITE można aktywować za dodatkową opłatą. Kontakt z Działem Sprzedaży