Raport M&A Index Poland

1 kwartał 2018

  • 50

    łączna liczba transakcji

  • 1 mld

    wartość największej transakcji (PLN)

  • 46%

    popularność Virtual Data Room

Najnowsze dane z rynku fuzji i przejęć
W I kw. 2018 r. na polskim rynku fuzji i przejęć odnotowano mniejszą liczbę transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (53 w I kw. 2017 r.). Największą transakcją minionego kwartału było objęcie przez podmiot z grup Goldman Sachs warszawskiego dewelopera Robyg za ok. 1 mld PLN. Blisko trzy czwarte sprzedających udziały stanowili inwestorzy prywatni, co świadczy o dużej atrakcyjności polskich spółek z sektora MiŚP. Aktywność funduszy Private Equity na krajowym rynku po stronie kupujących pozostaje ciągle duża (12%).
Alicja Kukla-Kowalska
Popularność Virtual Data Room na polskim rynku M&A

Z ogólnodostepnych danych wynika, że w 1Q roku 2018 az 46 % transakcji zostało zorganizowanych z użyciem systemu Virtual Data Room, co jest największym jak dotąd odnotowanym przez nas wynikiem. Cieszy nas, że VDR jest dziś synonimem profesjonalnego podejścia do realizacji transakcji i dobrą praktyką rynkową w branży M&A.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Alicja Kukla-Kowalska ekspert FORDATA

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 40 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

Chcesz skorzystać z wiedzy naszych ekspertów lub podzielić się swoją ekspertyzą z nami?

Jesteśmy dla Ciebie!