Raport Fuzje i przejęcia w Polsce

1 kwartał 2024

Wyzwania i możliwości

Polski rynek M&A stoi przed wyzwaniami takimi jak konieczność adaptacji do niepewnych warunków geopolitycznych czy wciąż względnie niski poziom innowacyjności. Jednak prognozowany umiarkowany wzrost PKB w nadchodzących latach i finansowa stabilizacja mogą stworzyć korzystne warunki dla inwestycji. Sektor energetyczny, mimo opóźnień w osiągnięciu neutralności klimatycznej, nadal oferuje możliwości wzrostu, zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii, podobnie sektor healthcare, który w naszym kraju wciąż podlega konsolidacji. Polska, dzięki swojej strategicznej pozycji i stabilnym fundamentom gospodarczym, ma potencjał, aby skorzystać na globalnych trendach i umocnić swoją pozycję na rynku M&A, także poza granicami.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Marcin Rajewicz, ekspert FORDATA

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 1200 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 42 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.