Raport Fuzje i Przejęcia w Polsce

2 kwartał 2018

  • 48

    łączna liczba transakcji

  • 3,25 mld

    wartość największej transakcji (PLN)

  • 37%

    popularność Virtual Data Room

Alicja Kukla-Kowalska
Dominują transakcje pomiędzy polskimi podmiotami

Od początku 2018 roku dominują transakcje zawierane pomiędzy polskimi podmiotami. W ubiegłym kwartale polskie spółki stanowiły 65% kupujących i 63% sprzedających. Zaangażowanie podmiotów zagranicznych po stronie kupujących uległo ożywieniu i wyniosło 35% (wzrost o 8% o w stosunku do 1 kw.). W tej grupie wciąż dominują spółki europejskie, choć łącznie trzy podmioty są z Chin, Kuwejtu i USA. Widać rosnące zainteresowanie polskimi aktywami ze strony inwestorów azjatyckich, w tym przede wszystkim chińskich, choć trudnością tutaj wydaje się czas podejmowania decyzji i niepewność co do europejskiej gospodarki. Polska jest uznawana za drugi, po Ukrainie, teren najbogatszy w możliwości dla transakcji restrukturyzacyjnych, głównie ze względu na problemy z regulacją energetyki odnawialnej i systemem „zielonych certyfikatów”.Popularność Virtual Data Room na polskim rynku M&A utrzymuje się na zadowalającym poziomie. Z ogólnodostępnych danych wynika, że w 2 kwartale roku 2018 aż 37% transakcji zostało zorganizowanych z użyciem tejże technologii, (w porównaniu do 46% w 1 kw.). Nie jest to dla nas zaskoczeniem. VDR to synonim bezpiecznego zarządzania poufnymi informacjami i gwarant profesjonalnie przeprowadzonej transakcji, co zyskało szczególnie na znaczeniu po wejściu w życie RODO i zaostrzeniu się przepisów o ochronie danych osobowych.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Alicja Kukla-Kowalska ekspert FORDATA

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 40 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.