Raport Fuzje i Przejęcia w Polsce

2 kwartał 2018

  • 48

    łączna liczba transakcji

  • 3,25 mld

    wartość największej transakcji (PLN)

  • 37%

    popularność Virtual Data Room

Najnowsze dane z rynku fuzji i przejęć
W II kw. 2018 r. na polskim rynku fuzji i przejęć odnotowano mniejszą liczbę transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (48 vs. 57 w II kw. 2017 r.). Największą transakcją minionego kwartału było przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas głównej części działalności Raiffeisen Polbanku za 3,25 mld PLN. Ponad jedna trzecia wszystkich sprzedających stanowili inwestorzy prywatni. Zarówno po stronie sprzedających, jak i przejmowanych duży odsetek stanowiły podmioty z branży finansowej (odpowiednio 16% i 15%), co odzwierciedla dużą liczbę transakcji w obrębie sektora finansowego w ostatnim kwartale.
Alicja Kukla-Kowalska
Dominują transakcje pomiędzy polskimi podmiotami

Od początku 2018 roku dominują transakcje zawierane pomiędzy polskimi podmiotami. W ubiegłym kwartale polskie spółki stanowiły 65% kupujących i 63% sprzedających. Zaangażowanie podmiotów zagranicznych po stronie kupujących uległo ożywieniu i wyniosło 35% (wzrost o 8% o w stosunku do 1 kw.). W tej grupie wciąż dominują spółki europejskie, choć łącznie trzy podmioty są z Chin, Kuwejtu i USA. Widać rosnące zainteresowanie polskimi aktywami ze strony inwestorów azjatyckich, w tym przede wszystkim chińskich, choć trudnością tutaj wydaje się czas podejmowania decyzji i niepewność co do europejskiej gospodarki. Polska jest uznawana za drugi, po Ukrainie, teren najbogatszy w możliwości dla transakcji restrukturyzacyjnych, głównie ze względu na problemy z regulacją energetyki odnawialnej i systemem „zielonych certyfikatów”.Popularność Virtual Data Room na polskim rynku M&A utrzymuje się na zadowalającym poziomie. Z ogólnodostępnych danych wynika, że w 2 kwartale roku 2018 aż 37% transakcji zostało zorganizowanych z użyciem tejże technologii, (w porównaniu do 46% w 1 kw.). Nie jest to dla nas zaskoczeniem. VDR to synonim bezpiecznego zarządzania poufnymi informacjami i gwarant profesjonalnie przeprowadzonej transakcji, co zyskało szczególnie na znaczeniu po wejściu w życie RODO i zaostrzeniu się przepisów o ochronie danych osobowych.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Alicja Kukla-Kowalska ekspert FORDATA

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 40 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

Chcesz skorzystać z wiedzy naszych ekspertów lub podzielić się swoją ekspertyzą z nami?

Jesteśmy dla Ciebie!