Raport Fuzje i przejęcia w Polsce

2 kwartał 2023

Przejście Polski na odnawialne źródła energii: Inwestycje i rozwój branży OZE

Sytuacja w branży energetycznej w Polsce dynamicznie się zmienia. Szacuje się, że do 2030 roku 50% zapotrzebowania na energię w Polsce zostanie pokryte z odnawialnych źródeł (OZE). Szczególną rolę odegrają tutaj morskie i lądowe farmy wiatrowe, elektrownie wodorowe oraz fotowoltaika. Możemy spodziewać się również dalszych inwestycji zagranicznych - Industriens Pension i Better Energy planują zainwestować w fotowoltaikę w Polsce, Danii i Szwecji ponad 800 mln euro. Choć ta branża, nieustannie ewoluuje to w kolejnych latach kluczową rolę z pewnością odegrają OZE oraz rozwiązania hybrydowe. W płynnym krajobrazie transakcyjnym OZE, którego aktywność rośnie i rosnąć będzie, narzędzia do prowadzenia procesów akwizycyjnych, jak VDR, nabrały dodatkowego znaczenia, stając się systemem wspierającym transakcje.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Marcin Rajewicz, ekspert FORDATA

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 1200 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 42 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.