Raport M&A Index Poland
IV kwartał/4Q 2013

FORDATA, we współpracy z firmą doradczą Navigator Capital, z przyjemnością dzieli się z Wami podsumowaniem transakcji M&A, które miały miejsce w Polsce w IV kwartale 2013. Jest to kolejne opracowanie mające na celu pokazanie perspektywy polskiego rynku M&A, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. 

Mamy nadzieję, że będzie to pozycja, która na stałe wpisze się w kalendarz podsumowań branżowych i będzie dla Was wartościową bazą wiedzy.

FORDATA, in collaboration with the consulting company Navigator Capital, is pleased to present a summary of M&A transactions that took place in Poland in the fourth quarter of 2013. This is another elaboration which aims to present the perspectives of the Polish M&A market, with an emphasis on the description of the most interesting transactions, according to our opinion. We hope that it will be a presentation that becomes a permanent point within the calendar of the industry’s summaries and will be a valuable knowledge base.

Kluczowe GPW nadal słabiej niż inne parkiety

IV kwartał roku 2013 był kolejnym kwartałem, w którym najważniejsze indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spisywały się gorzej niż indeksy najważniejszych światowych rynków. Indeks WIG wzrósł w tym okresie o 1,95%, podczas gdy amerykański S&P500 osiągnął po raz kolejny historyczne maksimum po wzroście o 9,92%, zaś niemiecki DAX zanotował wzrost o 11,14%. Możliwym powodem słabszych wyników polskich spółek może być brak wyraźnych pozytywnych sygnałów płynących z gospodarki oraz obawy o przyszłość rynku w związku z planowaną reformą systemu emerytalnego.

GPW still less than other stock exchanges

The 4th quarter of 2013, similarly to the majority of the whole year 2013, brought less successful performance of the Warsaw Stock Exchange indices relatively to the major developed stock markets. WIG index rose at 1.95%, whereas S&P 500 reached its historical maximum after growing 9.92%. The German DAX index’s growth was the most noticeable as it amounted to 11.14%. The possible reason of Warsaw Stock Exchange’s poor performance may be lack of clear positive signals from the economy and the investors’ concerns about probable negative effects of the pension system’s reform on the stock market.

Więcej transakcji niż w poprzednich kwartałach

Ostatni kwartał 2013 roku na rynku fuzji i przejęć w Polsce okazał się wyraźnie obfitszy w transakcje wobec wcześniejszych okresów. Stroną przejmowaną najczęściej były przedsiębiorstwa z branży FMCG i dystrybucji, natomiast po stronie nabywcy przeważali przedstawiciele sektora finansowego. Największą transakcją było przejęcie Polkomtela przez Cyfrowy Polsat za ponad 6 mld PLN, której motywem mogła być reorganizacją spółek kontrolowanych przez Zygmunta Solorza–Żaka. W wyniku transakcji możliwa będzie integracja spółek na poziomie oferowanego portfolio produktów.

More transactions than in previous quarters

The number of transactions in the last quarter of 2013 in the Polish M&A market was clearly higher than in the previous quarters of 2013. The most popular target sector was FMCG and distribution. The buy side was mostly represented by financial sector companies. The biggest transaction was the takeover of Polkomtel by Cyfrowy Polsat for over EUR 1.6bn. That transaction’s rationale is reorganization of Polish investor Zygmunt Solorz-Żak portfolio companies. As a result of that transaction the companies may integrate on the product portfolio level.

Kluczowe fakty – Polska / Key facts – Poland

Liczba transakcji  / Number of transactions: 51*
Wartość największej transakcji  / Value of the largest transaction: 6,149 mld PLN / PLN 6,149 billion zloty*
Największa transakcja / The largest transaction: przejęcie Polkomtel przez Cyfrowy Polsat / acquisition of Polkomtel by Cyfrowy Polsat
Najbardziej aktywne sektory / The most active sectors: FMCG i dystrybucja / FMCG & distribution

Szczegóły oraz opis transakcji zasługujących w największym stopniu na uwagę znajdziecie w raporcie Navigator Capital MA Raport 4Q 2013

Further details and description of the transactions that deserve the greatest attention can be found in the Navigator Capital M&A Report 4Q 2013

* na podstawie ogólnodostępnych danych / based on public data
** wśród transakcji z ujawnioną ceną / of transactions with disclosed price

O autorach / About the authors

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 320 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 26 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 30 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 26 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marta Kotiws
Key Account Director

FORDATA
+48 61 660 15 10
Bartosz Krzesiak
Project Manager

Navigator Capital
+48 22 630 83 26
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas