Czwarty kwartał 2020 roku nie przebił najbardziej obfitującego w transakcje kwartału trzeciego i przyniósł 63 fuzje i przejęcia - o 11 mniej.

Fuzje i przejęcia w Polsce - 4 kwartał 2020

1
łączna liczba transakcji
0 mld
wartość największej transakcji (PLN)

Statystyki

Najnowsze dane z rynku fuzji i przejęć

Czwarty kwartał 2020 roku nie przebił najbardziej obfitującego w transakcje kwartału trzeciego i przyniósł 63 fuzje i przejęcia - o 11 mniej. Drugi rok z rzędu obserwujemy odejście od reguły, według której to ostatni kwartał dominuje w zestawieniu rocznym. Czy tym samym narodził się nowy trend? Wynik ten jest jednak wciąż wysoki zważywszy na ogólny stan gospodarki i obowiązujące obostrzenia. Oto, jak prezentowały się ostatnie trzy miesiące roku pandemii.

Alicja Kukla-Kowalska
ekspert FORDATA

Virtual Data Room i przyspieszona cyfryzacja

Zwiększa się stopień wykorzystania rozwiązania VDR poza rynkiem M&A, zwłaszcza w wymagających podjęcia szybkiej decyzji procesach związanych z niestabilną sytuacją na rynku - audytach, restrukturyzacji, a także w pracy zdalnej. Przyspieszona cyfryzacja wielu obszarów gospodarki i działania optymalizacyjne firm wykorzystują VDR jako łatwo dostępne narzędzie nie wymagające wdrożenia na własnej infrastrukturze.

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.

O Autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 40 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.