M&A Index Poland 2016

  • 171

    łączna liczba transakcji

  • 12.7 mld

    wartość największej transakcji (PLN)

Alicja Kukla-Kowalska
Coraz większa skuteczność i profesjonalizm

Rynek M&A jest zdominowany przez sprzedających, którym udaje się uzyskać wyższe ceny, a jednocześnie skutecznie zminimalizować wiele ryzyk prawnych związanych z prowadzoną transakcją. Z kolei kupujący wydają się lepiej zrozumieć, jakie czynniki są najważniejsze dla strony sprzedającej i coraz sprawniej finalizują zamknięcie transakcji.Korzystanie z technologii ułatwiających przepływ poufnych dokumentów, np. Virtual Data Room stało się synonimem profesjonalnego podejścia do realizacji transakcji. Przykładem może być transakcja sprzedaży Novago do chińskiego inwestora. Użycie systemu VDR nie tylko zagwarantowało poufność prowadzonej transakcji, ale także usprawniło proces negocjacji prowadzonych z azjatyckim inwestorem.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Alicja Kukla-Kowalska expert FORDATA

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 40 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.