Raport Fuzje i przejęcia w Polsce

Podsumowanie roku 2023

Rok spadków, ale nie na polskim rynku

W krajobrazie M&A w 2023 wykrystalizowały się także pozytywne trendy, których wpływ będziemy obserwować w nadchodzących miesiącach 2024 roku. To przede wszystkim prognozowany wzrost gospodarczy w Polsce na poziomie 4-6% napędzany wydatkami gospodarstw domowych na konsumpcję, spadek inflacji oraz perspektywa wypłaty środków z KPO. Na tych ostatnich zyskać może sektor zielonej energii (62,2 mld zł (39,2% całości środków), inteligentna mobilność – 33,7 mld zł (21,3%), ochrona zdrowia – 19,6 mld zł (12,4%) czy transformacja cyfrowa - 21,9 mld zł (13,8%). Na konkurencyjność gospodarki KPO ma przeznaczyć 21,1 mld zł (13,3%). Zagrożeniem jest czas. Dopiero co odblokowane środki należy wydać do 31 sierpnia 2026 roku, stąd ciąży nad nami ryzyko niewykorzystania budżetu. W 2024 roku istotnym elementem rynku fuzji i przejęć mogą także okazać się przedsiębiorstwa, które znacząco inwestują swoje środki w rozwój technologii AI.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Marcin Rajewicz, ekspert FORDATA

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 1200 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 42 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.