Nowe Twarze w FORDATA!

FORDATA – czołowy w Polsce dostawca systemu Virtual Data Room, zaspokajając potrzeby swoich Klientów i wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynkowym, wzmacnia swą pozycję konkurencyjną. Działy IT, Obsługi Klienta oraz Marketingu powiększyły się o trzech nowych pracowników. Poznajcie Mariannę, Martę oraz Anię. Każda z nich jest nieprzeciętną osobowością, ma różne pasje i zainteresowania, ale łączy je jedno, chęć dążenia do realizacji wyznaczonych celów oraz  dzielenia się dotychczasowym doświadczeniem zawodowym i życiowym!

FORDATA – a leading Virtual Data Room provider in Poland, meeting the needs of its customers and doing its best to face market trends, remains competitive. The Fordata Team of employess has expanded.  Meet Marianna (Customer Service), Marta (IT) and Anna (Marketing)! They are strong personalities, they have their passions and interests, but there is one thing common in all of them, the willingness to achieve the objectives set and share their previous professional and life experience!

Marianna Jerszyńska 

Marianna dołączyła do Działu Obsługi Klienta FORDATA w charakterze Młodszego Specjalisty. Jest to jej pierwsza prawdziwa praca, stąd drzemią w niej duży zapał i entuzjazm. Jako świeżo upieczona absolwentka UAM w Poznaniu ukończyła Filologię Rosyjską z Angielską. Jest zodiakalnym lwem, stąd jest w jej usposobieniu dużo spokoju i radości życia. Prywatnie Marianna uzależniona jest od literatury rosyjskiej (uwielbia klasykę Dostojewskiego i Tołstoja) oraz muzyki. Bliska jej sercu jest również polska fantastyka autorstwa Grzędowicza. W kontekście aspiracji zawodowych stawia na samorozwój i samorealizację. Imponują jej kobiety biznesu, które łączą z sukcesem pracę zawodową z życiem rodzinnym. Marzeniem Marianny jest podróż do Szkocji i odkrycie tajników Loch Ness!

Marianna joined the Customer Service Department as a Junior Specialist. That’s her first real job, most probably that’s the reason why she does her work with energy and enthusiasm. She graduated from the University of Adam Mickiewicz in Poznan, having completed her Bachelor’s degree in Russian Philology with English. She is a zodiacal Lion, the oasis of the calmness and the true joy of life! In private, Marianna is addicted to Russian literature (she loves Dostoyevsky and Tolstoy’s classics) and music. Polish Fantasy by Grzędowicz is very close to her heart as well. In the context of professional aspirations, she focuses on self-development and self-realization. She’s impressed with business women who successfully combine professional work with family life. Marianna’s dream is to travel to Scotland and discover secrets of Loch Ness!

Marta 

Marta jako najmłodsza 'zdobycz Zespołu’ wspiera z powodzeniem Dział IT. Na co dzień studentka na kierunku Kognitywistyka (powiew świeżości na polskich uczelniach) na poznańskim UAM. Praca w FORDATA to dla niej pierwsze prawdziwe doświadczenie zawodowe, wcześniej odbywała jedynie staże w placówkach medycznych, pracowała też w pensjonacie na kole podbiegunowym w Lofotach. Maskonur to jej ulubiony ptak, który odzwierciedla jej osobowość, jest przyjazny i najlepiej czuje się na dalekiej Północy, zupełnie jak ona! Największym sukcesem Marty jest spełnienie podróżniczego marzenia z dzieciństwa, jakim było odwiedzenie Gibraltaru. Czuje satysfakcję zawodową, kiedy słyszy, że jej praca pomogła usprawnić funkcjonowanie innego działu! Jej praca w FORDATA to rozwijanie się w kierunkach, o których istnieniu nawet nie wiedziała.

Marta as the youngest 'team player’ supports successfully the IT department. At the moment, she’s a student of Cognitive Science (breath of freshness at Polish universities) at Adam Mickiewicz University in Poznan. Working with FORDATA, that’s her first real professional experience, previously she had only internships in medical institutions, she also worked in a geast house on the Arctic Circle in Lofoten. Puffins are her favorite birds that reflects her personality, they are friendly and feel best in the far north, just like her! Marta’s greatest success is to make her childhood dream of traveling to Gibraltar come true. She feels professional satisfaction when she hears that her work helped to improve the functioning of another department! Her collaboration with FORDATA is developing in directions of which existence she had no idea until now.

Anna Horowska-Shahin 

Ania jest najświeższym pracownikiem FORDATA i najstarszym, jeśli chodzi o staż pracy! Ma wieloletnie doświadczenie w branży marketingowej, przez wiele lat pracowała dla agencji reklamowych, początkowo dla Tequila Polska/TBWA, później dla francuskiej Agencji Cryptone. Przez ostatnie lata pracowała w międzynarodowym środowisku – w Ambasadzie RP w Abu Dhabi, gdzie odkrywała tajniki protokołu dyplomatycznego i rozkoszowała się urokiem Orientu. W FORDATA ma nadzieje rozwijać swoje umiejętności zawodowe z zakresu marketingu zintegrowanego, ze szczególnym naciskiem na digital marketing oraz research & business development w kontekście współpracy z zagranicą. Prywatnie spełniona mama Jakuba, pasjonatka yogi, wspinaczki wysokogórskiej oraz kina z okresu prohibicji, jazzu i gangsterów!

Ania is the newest FORDATA employee and the oldest in terms of years of experience! She has a long history in the marketing field, for many years she was coorerating with advertising agencies, initially for Tequila Polska / TBWA, later for the French Agency Cryptone. More recently, she worked in the international environment – at the Embassy of the Republic of Poland in Abu Dhabi, where she was discovering secrets of the diplomatic protocol and enjoying the beauty of the Orient. She considers her cooperation with FORDATA as a great challenge, chance to develop professional skills, with particular emphasis on digital marketing and research & business development abroad. In private life, she’s a happy mother of Jakub, she admires yoga, climbing in Tatra mountains and gangster movies at the Jazz Age!

Witamy w Zespole FORDATA!

Welcome to the Team!

Zdjęcie główne – Unsplash.com

 

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Anna Horowska-Shahin
Marketing & PR Specialist
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas