Nowe wyzwania – powiększony Zespół

Wiele wyzwań, chęć ciągłego rozwoju i koncentracja na potrzebach klientów są dla nas priorytetem. Pragnąc realizować powyższe założenia podjęliśmy decyzję o powiększeniu naszego zespołu. Poznajcie Kamilę Kutę, Joannę Ratajczak i Michała Rucińskiego – trzy młode, pełne energii osoby. Każdy z nich ma różne pasje i zainteresowania, ale łączy ich jedno chęć dążenia do realizacji wyznaczonych im celów oraz czerpania satysfakcji ze zdobywania wiedzy i dzielenia się dotychczasowym doświadczeniem zawodowym.

Multiple challenges, a desire for continuous development and the focus on customer’s needs are our priority. Anxious to implement the above, we decided to enlarge our team. Meet Kamila Kuta, Joanna Ratajczak and Michal Ruciński – three young, energetic people. Each of them has different passions and hobbies, but they all share one; a desire to pursue all set objectives and derive satisfaction from gained knowledge and professional experience.

Jakie mają pasje i zainteresowania?

Michał Ruciński – uzależniony od muzyki, bez której nie wyobraża sobie każdego dnia. I choć nie gra na żadnym instrumencie, to jest zaangażowany w tworzenie muzyki jako manager zespołu bluesowo-rockowego. Wolny czas lubi spędzać aktywnie, najchętniej z bliskimi, których stara się zarazić bakcylem sportu. Czasami jednak biega, jeździ na rowerze i na rolkach – sam, ale wtedy zawsze w słuchawkach. Gdy szaleńcze tempo dnia codziennego pozwoli, to lubi zasiąść z dobrą książką w ręku i kotem na kolanach, i zanurzyć się w innej rzeczywistości.

Michał Ruciński – addicted to music without which he cannot imagine a day. And while he doesn’t play any instruments, he is involved in the creation of music as a manager of a blues-rock band. He likes to spend his free time actively, preferably with his loved ones, whom he is trying to get into sports as well. Sometimes, however, he runs, rides a bike and roller skates all by himself; but then, always with his headphones on. When the frantic pace of everyday life allows it, Michał likes to sit down with a good book in hand and a cat on his lap, and immerse himself in a different reality.

Michał Ruciński
Asia Ratajczak – politolog, rozwijający swoje kompetencje w marketingu, o którym mówi: „Marketing to nie tylko dziedzina żmudnych analiz, ale również przestrzeń wielkich wyzwań i pasji”. Z zamiłowania pasjonatka gotowania. Uwielbia eksperymentować w kuchni, a największą radość czerpie z uśmiechu na twarzy tych, którym smakowało. Choć na co dzień zorganizowana, to czasami uwielbia podnosić swój poziom adrenaliny. Wtedy wsiada w auto i podąża wzdłuż górskich tras rajdowych lub czerpie pozytywne emocje uczestnicząc w meczach piłki nożnej. Jej mottem życiowym jest: „Postaw przed sobą jeszcze większe wyzwania niż te, którym próbujesz sprostać, a rozwiniesz zdolności konieczne do pokonania prawdziwych trudności”.

Asia Ratajczak – a political scientist, developing her skills in the marketing field, about which she says: „Marketing is not only in a field of painstaking analysis, but also the area of big challenges and passion.” Passionate about cooking. She loves to experiment in the kitchen and she derives the greatest joy from the faces of those who have tasted her food. Although very organized on a daily basis, she sometimes loves to raise her level of adrenaline. Then she gets in the car and drives along mountain trails or draws positive emotions out of attending football matches. Her motto is: „Find even greater challenges than those which you are trying to overcome already, and you will develop necessary capabilities to overcome the real difficulties”.

Asia

Kamila Kuta – na co dzień studentka I roku studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria. Mimo wielu obowiązków uczelnianych, stara się ułożyć swój plan tak, by wspierać nas w bieżących zadaniach. Jej życiową pasją jest taniec, głównie lyrical jazz oraz taniec towarzyski. Czerpie również wiele przyjemności z podróżowania ze znajomymi i rodziną. Wybiera miejsca ciekawe, tętniące życiem, ale czasami lubi po prostu zrelaksować się w ciszy i otoczeniu przyrody. Wiele satysfakcji sprawia jej poznawanie kultury tamtejszych mieszkańców.  Jak sam o sobie mówi: „jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia z tzn. can do attitude;)”.

Kamila Kuta – currently a student of the first year of two-years master course in Computer Science and Econometrics. Despite the many student responsibilities she has, she is trying to arrange her schedule so that she can assist us with the current tasks. Her passion is dance, mostly lyrical jazz and ballroom dancing. Kamila also draws a lot of fun out of traveling with her friends and family. She selects interesting, lively places, but sometimes she just likes to relax in peace and surrounded by nature. Getting to know the culture of the residents of those places gives her a lot of satisfaction too. As she herself says: „I have a positive attitude to life, so called CAN DO attitude;)”.

Kamila_priv

Witamy w Zespole FORDATA!

Welcome to FORDATA team!

Zdjęcie główne – fotolia.com