Raport Fuzje i Przejęcia w Polsce

3 kwartał 2022

  • 74

    łączna liczba transakcji

  • do 840 mln

    wartość największej transakcji (PLN)

Najnowsze dane z rynku fuzji i przejęć
W trzecim kwartale 2022 roku zaobserwowaliśmy dość wyraźny spadek wolumenu transakcji M&A w porównaniu z drugim kwartałem - o ok. 16 pp. Drugi kwartał był jednak okresem rekordowym. 74 transakcje zanotowane w 3Q to więc wciąż wysoki wynik, który w perspektywie r-d-r jest o ok. 8% wyższy. Niepewność wywołana wzrostem inflacji, stóp procentowych oraz cen surowców energetycznych, jak również wojną w Ukrainie, nie wstrzymały zatem procesów fuzji i przejęć, tak jak miało to miejsce u szczytu pandemii. Jak wyglądała struktura transakcyjna w analizowanym okresie?
Fundusze PE/VC nadal niechętne zakupom

W ujęciu procentowym aktywność funduszy PE/VC wśród kupujących zwiększyła się niemal dwukrotnie po spadku do 4 przejęć odnotowanych w drugim kwartale roku. 7 przejęć to jednak wciąż niedużo na tle aktywności zakupowej sektora w 2021 roku (11 przejęć w analogicznym okresie). Zmniejszenie się wolumenu przejęć może wynikać z cyklu inwestycyjnego, jednak z większym prawdopodobieństwem jest ono wynikiem niepewności na rynkach światowych, która sprawia, że fundusze przykładają większą wagę do aktualnego portfolio w celu zabezpieczenia podstaw biznesowych swoich aktywów, aniżeli do szukania okazji zakupowych, choć na te może przyjść pora w kolejnym kwartale oraz na przełomie roku ze względu na coraz trudniejszą sytuację firm stojących w obliczu kolejnych wzrostów cen energii i niedoborów surowcowych.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Marcin Rajewicz, export FORDATA

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 40 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

Chcesz skorzystać z wiedzy naszych ekspertów lub podzielić się swoją ekspertyzą z nami?

Jesteśmy dla Ciebie!