Raport Fuzje i Przejęcia w Polsce

Podsumowanie roku 2021

  • 328

    łączna liczba transakcji

  • 11.7 mld

    wartość największej transakcji (PLN)

  • 45 %

    popularność Virtual Data Room

VDR - wybór branży Real Estate

Szacujemy, że w analizowanym okresie wykorzystanie systemów Virtual Data Room na rynku M&A wynosiło ok. 45%. Co istotne, bezpieczeństwo informacji w branży Real Estate w 2021 roku było ważne nie tylko dla segmentu nieruchomości komercyjnych, ale także, w niespotykanym do tej pory zakresie, dla segmentu mieszkaniowego. Deweloperzy korzystający z VDR mają możliwość sprawowania większej kontroli nad obiegiem dokumentacji, co przyczynia się do szybszej realizacji projektów. Rynek mieszkaniowy rósł dynamicznie w minionym roku. Warto przy tym nadmienić, że przez wzgląd na wysokie ceny wśród nabywców coraz widoczniej będzie zaznaczał się udział podmiotów instytucjonalnych, dysponujących większym kapitałem.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Marcin Rajewicz, expert FORDATA

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 40 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.