W pierwszym kwartale 2021 roku na rynku fuzji i przejęć w Polsce zanotowaliśmy 76 transakcji. To o 13 więcej niż w poprzednim kwartale i 21 więcej niż w analogicznym okresie roku 2020.

Fuzje i przejęcia w Polsce
Rok 2021 + 4 kwartał

1
łączna liczba transakcji
0 mld
wartość największej transakcji (PLN)
1 %
popularność Virtual Data Room

Statystyki

Najnowsze dane z rynku fuzji i przejęć

Niemal o sto wzrosła całkowita liczba transakcji fuzji i przejęć w 2021 roku w porównaniu do – również rekordowego – roku poprzedzającego. 328 zanotowanych przejęć wobec 229 sprzed roku to wyjątkowo dobry rezultat, choć obfity wolumen transakcji nie był nieoczekiwany. Na ten wynik w dużej mierze wpłynęła niezwykle dynamiczna końcówka roku oraz dalsze wzmocnienie branży TMT. Jak prezentowała się struktura sektorowa rynku M&A w analizowanych dwunastu miesiącach?

Marcin Rajewicz
ekspert FORDATA

VDR - wybór branży Real Estate

Szacujemy, że w analizowanym okresie wykorzystanie systemów Virtual Data Room na rynku M&A wynosiło ok. 45%. Co istotne, bezpieczeństwo informacji w branży Real Estate w 2021 roku było ważne nie tylko dla segmentu nieruchomości komercyjnych, ale także, w niespotykanym do tej pory zakresie, dla segmentu mieszkaniowego. Deweloperzy korzystający z VDR mają możliwość sprawowania większej kontroli nad obiegiem dokumentacji, co przyczynia się do szybszej realizacji projektów. Rynek mieszkaniowy rósł dynamicznie w minionym roku. Warto przy tym nadmienić, że przez wzgląd na wysokie ceny wśród nabywców coraz widoczniej będzie zaznaczał się udział podmiotów instytucjonalnych, dysponujących większym kapitałem.

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.

O Autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 40 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.