Fuzje i przejęcia w Polsce

Podsumowanie roku 2022

  • 341

    łączna liczba transakcji

  • 2548 mln

    wartość największej transakcji (PLN)

Czego oczekują inwestorzy w 2023 roku?

Rynek fuzji i przejęć w Polsce pozostanie aktywny w 2023 roku, przy czym nacisk położony zostać może na sektory technologii, ochrony zdrowia i konsumencki. Prawdopodobny jest również wzrost aktywności w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, a także usługowym. Nad możliwościami płynącymi od aktywów zagrożonych dominować będzie najprawdopodobniej dalsza aktywność konsolidacyjna rozwijającej się gospodarki. Polski rząd prawdopodobnie będzie nadal zachęcał do inwestycji zagranicznych w kraju, co może prowadzić do większej aktywności w zakresie fuzji i przejęć. Dodatkowo rozwój nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i blockchain może również napędzać aktywność M&A w Polsce. Wyzwania w tym wciąż niestabilnym politycznie i gospodarczo okresie nie powinny ulec znacznemu zróżnicowaniu - inwestorzy nadal będą przyglądać się zmianom w otoczeniu regulacyjnym, stopom procentowym, wpływem globalnych wojen handlowych oraz recesji. Ponadto mogą być zaniepokojeni zdolnością przejmowanych spółek do pomyślnej integracji i możliwościami wystąpienia nieprzewidzianych zobowiązań w dynamicznym otoczeniu gospodarczym. Szybkość prowadzenia postępowań będzie więc nadal bardzo istotnym czynnikiem. Wraz ze wzrostem wolumenu transakcyjnego, rosnąć będzie zapotrzebowanie na usługi takie jak VDR.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Marcin Rajewicz ekspert FORDATA

Poprzednie raporty fuzji i przejęć w Polsce

Od 2014 roku obserwujemy rynek fuzji i przejęć. Co kwartał opisujemy najciekawsze transakcje z polskiego rynku M&A. Obserwujemy również częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.
O autorach

Jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Polsce i w regionie CEE. Rozwiązanie FORDATA VDR wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje.

W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, pomaga klientom w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych.

Współpracuje z liderami branż, w tym największymi firmami doradczymi, kancelariami prawnymi, bankami, czy funduszami PE/VC z całego świata. FORDATA zrealizowała dotychczas ponad 500 transakcji podnosząc bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 40 mld PLN.

Wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu.

Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.