16 . 11 . 2018

Life Science Własność intelektualna w Life Science, a ochrona poufnych informacji

16 . 11 . 2018

Life Science jest pojęciem szerokim i w biznesie obejmuje przedsiębiorstwa, których główna działalność jest związana z rynkiem farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz rynkiem około medycznym. Ten ostatni to przede wszystkim telemedycyna i wspierające ją urządzenia oraz aplikacje, które umożliwiają kontakt z lekarzem, postawienie diagnozy oraz monitorowanie stanu pacjenta. Dzisiejszy wpis poświęcony jest stricte tematyce ochrony własności intelektualnej oraz poufnej dokumentacji.

Potencjał branży Life Science

Segment ten jest bardzo rozwojowy i posiada ogromny potencjał inwestycyjny – jego  rozwój wnosi realną wartość w globalną poprawę jakości życia codziennego, przez co jest mocno doceniany przez szeroko rozumianą opinię publiczną, a także inwestorów. Dokapitalizowanie innowacyjnych pomysłów i projektów procentuje wytwarzaniem innowacyjnych produktów i rozwiązań, głównie opartych na własności intelektualnej (ang. Intelectual Property). Opatentowanie i odpowiednie zarządzanie licencją patentową umożliwia następnie szybką dywersyfikację portfolio produktów w dowolnym momencie. Pomimo oczywistego potencjału wzrostowego, wciąż jednym z kluczowych problemów dla działów zajmujących się badaniem i rozwojem (ang. R&D), jest dostępność finansowania.

Etapy tworzenia produktu a ochrona IP

Stworzenie innowacyjnego produktu wymaga często wielu lat prac, badań i opracowań – aby produkt mógł zostać dopuszczony do sprzedaży, musi przejść kompleksową ocenę pod kątem bezpieczeństwa i ewentualnych efektów ubocznych stosowania, co wiąże się np. z koniecznością przeprowadzania złożonych, często wieloletnich, badań klinicznych. Jeśli badania kliniczne zakończą się sukcesem, w kolejnym kroku następuje rejestracja wytworzonego produktu w danym kraju lub regionie, czyli starania o dopuszczenie do sprzedaży w określonym regionie.

Na każdym z opisanych etapów niezwykle ważną kwestią jest ochrona pomysłu, czyli ochrona IP. Udostępnienie poufnych informacji, dotyczących innowacyjnego produktu i własności intelektualnej przed jego opatentowaniem, może skutkować kradzieżą wrażliwych danych. Może spowodować, że nieuczciwy podmiot nas ubiegnie i opatentuje nasz pomysł przed nami, czerpiąc z niego wymierne korzyści. Stąd zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji przekazywanych zewnętrznym podmiotom jest kluczowe dla zachowania konkurencyjności na tym wymagającym rynku.

Gdy przedsiębiorstwo opatentuje IP, zyskuje prawo do sprzedaży tego patentu lub udzielania na jego podstawie licencji, co jest powszechnie stosowaną praktyką – pobieranie licencji od partnerów zewnętrznych określane jest jako „in-licensing”, natomiast udzielanie licencji to „out-licensing”.

Dywersyfikacja portfolio produktów

Przy dywersyfikacji portfolio produktów, czyli np. wchodzeniu na nowe rynki, niezbędne są konsultacje, związane z regulacjami administracyjno-prawnymi danego kraju/regionu, które są warunkiem koniecznym do wprowadzenia nowego produktu do sprzedaży  na danym rynku.

Poszukiwanie źródeł finansowania, a ochrona poufnych dokumentów

Także podczas poszukiwania źródeł finansowania na dane przedsięwzięcie, bardzo ważna jest ochrona informacji dotyczących pomysłu, aby wrażliwe dane nie trafiły w niepowołane ręce.

Opisane wyżej procesy łączy konieczność ochrony poufnych dokumentów oraz dbałość o ochronę zawartych w nich informacji podczas ich udostępniania podmiotom spoza organizacji.Głównie ze względu na bezpieczeństwo, niemożliwe jest przesyłanie do osób potencjalnie zainteresowanych dokumentacji dot. w/w procesów w formie papierowej.

Virtual Data Room

Istnieje wiele rozwiązań informatycznych, umożliwiających udostępnianie dokumentów drogą on-line. Duże, wysoko zinformatyzowane przedsiębiorstwa posiadają dedykowane  rozwiązania IT w tym zakresie, wdrożone na stałe. Mniejsze przedsiębiorstwa korzystają z powszechnych rozwiązań do udostępniania dokumentacji, np. e-mail, przestrzeń na dokumenty „w chmurze”, a te bardziej świadome bezpieczeństwa danych – używają narzędzi Virtual Data Room.

Jednak spośród dostępnych na rynku narzędzi do udostępniania plików tylko usługi klasy Virtual Data Room mają wbudowane funkcjonalności, umożliwiające pełną kontrolę nad udostępnionymi dokumentami. Data room posiada wbudowane raporty, dzięki którym zarządzający w każdym momencie może sprawdzić, kto, jakie dokładnie i kiedy dokumenty przeglądał, a także decydować, czy dany użytkownik może tylko przeglądać udostępnione dokumenty (tzw. dostęp „read-only”), czy też zapisywać je lokalnie na swoim komputerze lub też drukować. Dodatkowo VDR posiada zabezpieczenia powszechnie stosowane w bankowości elektronicznej (np. certyfikat EV SSL, autowylogowanie, silne hasła).

Ile głów, tyle pomysłów. Właśnie dlatego każdy z nas dokłada swoją cegiełkę, by zamieszczone treści na naszym blogu były dla Ciebie atrakcyjne i niosły wartość. Odkryj źródło wiedzy i inspiracji dla Twojego biznesu z Fordata.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Napisz do mnie : #FORDATAteam strona otworzy się w nowym oknie

Przekonaj się, czy funkcje data room są odpowiednie dla Twojej branży.

Testuję bezpłatnie Testuję bezpłatnie