Automatyczne powiadomienia o nowych dokumentach oraz personalizacja wybranych treści w FORDATA VDR

Automatyczne powiadomienia

W trakcie procesu do początkowego zestawu udostępnionych dokumentów często doładowywane są nowe dokumenty w odstępach dni lub tygodni. Aby oszczędzić użytkownikom konieczności codziennego sprawdzania, czy w systemie pojawiły się kolejne dokumenty, FORDATA VDR wprowadził system automatycznych powiadomień.

Każdego dnia system sprawdza, czy w ciągu ostatniej doby, którakolwiek grupa robocza nie uzyskała dostępu do nowych plików. Jeżeli tak się stało, użytkownicy danych grup otrzymają powiadomienia – gdzie i w ile dokumentów przybyło do już istniejącego zbioru.

Użytkownik może zadecydować, że nie chce już otrzymywać powiadomień poprzez intuicyjne menu. W momencie, gdy zostanie mu odebrany dostęp do systemu – powiadomienia automatycznie się dezaktywują, co pozwoli zachować 100% pewność dzielenia się informacjami tylko z tymi, którzy nadal uczestniczą w procesie.

Personalizacja systemu

Dzięki nowej zakładce, Kierownik Projektu będzie mógł osobiście zdecydować o wybranych treściach pojawiających się w VDR. Zaczynając od treści zachowania poufności, przez zaproszenia do systemu i automatyczne powiadomienia, a kończąc na ustawieniach znaków wodnych.

Personalizacja treści pozwoli jeszcze lepiej dostosować system do specyfiki projektu.