W dniach 17-19 października odbył się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Przez trzy dni politycy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki oraz sektora MŚP dyskutowali nad kierunkami rozwoju i wyzwania dla całej branży. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Technologie, człowiek, odpowiedzialność”.

Ekspercka wiedza i praktyczne umiejętności

Pojawiły się panele związane ściśle z nowymi techologiami, takie jak: możliwości sprzedaży usług z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości oraz usprawnienia w zakresie e-administracji. Jednym ze spotkań była sesja poświęcona cyfryzacji i wyzwaniom dla europejskiej gospodarki. Wagę rozwoju tego obszaru podkreśliło wystąpienie Komisarz ds. Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego z Komisji Europejskiej, która nie mogąc osobiście wystąpić na wydarzeniu, pojawiła się w wersji cyfrowej, bo jej wystąpienie transmitowano z Brukseli. Bardziej analogowo było podczas debaty „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna”. Monika Doroszkiewicz z Fundacji Głos Serca z Krakowa uczuliła uczestników na kwestię uświadamiania lokalnych, małych przedsiębiorstw w zakresie działań związanych z CSR (od ang. corporate social responsibility), które często ich nie stosują z braku wiedzy o ich istnieniu.

Dynamiczne warunki gospodarcze, w jakich funkcjonują przedsiębiorcy, sprzyjają tworzeniu porozumień przedsiębiorców, naukowców i polityków.  To daje możliwość realizacji ambitnych celów, a te w ostatnim czasie ściśle powiązane są z innowacyjnością. Z jednej strony przedsiębiorcy wraz z naukowcami komercjalizują nowe technologie, które powstają w polskich ośrodkach badawczych. Z drugiej strony, politycy kreują odpowiednie środowisko prawne sprzyjające podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć.

Przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń

Kongres, oprócz debat i spotkań, okazał się znakomitym transferem wiedzy praktycznej przekazywanej podczas licznych warsztatów. Szczególnie interesujące okazały się warsztaty prowadzone przez specjalistów z Faceboook’a i Google’a. Opowiadali oni m.in o tym, jak mogą pomóc w rozwoju przedsiębiorstwa i o tym, jak wykorzystać Instagram jako narzędzie biznesowe do realizacji własnych celów. Kongres dostarczył uczestnikom nie tyle eksperckiej wiedzy i praktycznych umiejętności, co stworzył możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych, dzięki spotkaniom B2B, które w ramach Enterprise Europe Network.

Przestrzenią do rozmów były również tereny wystawowe Targów Biznes EXPO, na których swoje produkty i rozwiązania dla MŚP przedstawiło ponad 110 wystawców z Polski i zagranicy, w tym FORDATA VDR.

Organizatorem spotkania była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

EKMSP_FORDATA

EKMSP_FORDATA

EKMSP_FORDATA

EKMSP_FORDATA

Zdjęcia: Unsplash, archiwum FORDATA

Udostępnij!
Anna Shahin
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas