Nowa rola Europy Środkowo-Wschodniej w transakcjach fuzji i przejęć

Tekst jest wolnym tłumaczeniem raportu Mergermarket, autorstwa Kirsty Wilson and Beranger Guille, mergermarket.com (http://www.mergermarket.com/info/2013/05/14/data-analysis-european-ma-moving-east/)

W ostatnich kilku latach udział europejskich procesów fuzji i przejęć w globalnej liczbie tych transakcji znacznie się zmniejszył. Przyczynami takiego stanu rzeczy są: kryzys gospodarczy, który trapi zachodnie kraje Europy oraz słabe perspektywy rychłego wyjścia z tego kryzysu. Efektem zapaści gospodarczej na zachodzie, jest coraz większy udział w europejskich procesach fuzji i przejęć krajów Centralnej i Wschodniej Europy.

W pierwszych miesiącach roku 2013 zauważono znaczny spadek wartości tego typu transakcji w Europie – w porównaniu do pierwszego kwartału 2012r. wartość ta zmniejszyła się o 27,2%. W pierwszym kwartale bieżącego roku wartość transakcji opiewała na 89,5 mld EUR, co odpowiada jedynie 28,8% wartości transakcji globalnych.

Dla porównania – w ostatnim roku przed światowym kryzysem gospodarczym, udział europejskich wartości transakcji fuzji i przejęć wynosił 42% globalnego rynku. Udział ten sukcesywnie się zmniejsza od 2009 r., kiedy mieliśmy do czynienia z załamaniem na rynkach światowych. W roku 2011 udział ten wynosił tylko 32,2% (cały rok 2011 to 518,6 mld EUR), a w 2012 – 30,9% (z wartością 542 mld EUR).

Nawet tradycyjny bastion europejskich fuzji i przejęć w ostatnich latach zmagał się z kryzysem. W 2008 roku udział Wielkiej Brytanii i regionu germańskiego (Niemcy, Szwajcaria i Austria) w ogóle europejskich transakcji fuzji i przejęć wynosił nieco ponad 50%, z wartością umów wynoszącą 344,5 mld EUR. W 2011 roku było to już tylko 31,8% (164,7 mld EUR). W 2012 roku, dzięki polepszeniu sytuacji w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, gdzie miało miejsce 922 transakcji na łączną kwotę 111 mld EUR, udział wzrósł do 38,5% (208,4 mld EUR). Jest to jednak wynik nadal daleki od tego, jaki te kraje odnotowywały przed kryzysem.

Sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej

W odpowiedzi na kryzys i coraz gorszą sytuację na rynku transakcji fuzji i przejęć w zachodnich krajach Europy, inwestorzy coraz częściej decydują się na rynki bardziej ryzykowne, ale potencjalnie dające większe możliwości wysokich zwrotów z inwestycji. Perspektywy wzrostu i rozwoju, a tym samym potencjalnie wysokie zwroty z zainwestowanego kapitału, charakteryzują kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz większość krajów byłego Związku Radzieckiego (należących aktualnie do Wspólnoty Niepodległych Państw).

W ubiegłym roku, po raz pierwszy, wartość umów transakcji fuzji i przejęć w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (z uwzględnieniem krajów WNP) była wyższa (98,6 mld EUR) niż wartość, jaką odnotowała Wielka Brytania (umowy opiewające na sumę 97,5 mld EUR).

Tendencje te zaczęto obserwować już w 2010 roku, kiedy udział Wielkiej Brytanii w ogóle europejskich fuzji i przejęć spadł o prawie 8 p.p. i osiągnął poziom 19,6%. W tym samym czasie kraje Centralnej i Wschodniej Europy odnotowały wzrost udziału w ogóle transakcji europejskich (o ponad 5 p.p.), osiągając poziom 16%. Tendencja ta utrzymuje się również w tym roku.

Zmianę głównych graczy na europejskiej arenie transakcji fuzji i przejęć obserwuje się już od 2008 roku. Miarą tej zmiany jest udział transakcji z udziałem inwestorów zagranicznych. W Europie Środkowo-Wschodniej inwestycje zagraniczne stanowią więcej niż 20% wartości wszystkich transakcji. Wielka Brytania w ostatnich latach nie przekroczyła natomiast poziomu 14,3% wartości transakcji z udziałem kapitału napływającego, osiągniętego w 2008.

Pierwszy kwartał 2013 roku przyniósł Wielkiej Brytanii wartość transakcji zagranicznych na poziomie 24,8 mld USD, jednak wartość ta jest nieadekwatna do porównań, gdyż została zniekształcona przez znaczącą transakcję z udziałem Liberty Global, która kupiła za 22 mld USD Virgin Mobile. Po odjęciu tej transakcji, wartość inwestycji zagranicznych na rynku brytyjskim wyniesie 2,8 mld USD. W pierwszym kwartale 2013 kraje Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły wartość transakcji z udziałem inwestorów zagranicznych na poziomie 3,6 mln EUR, co ponownie daje im prowadzenie nad Wielką Brytanią. Również w Polsce doszło do transakcji z udziałem międzynarodowych inwestorów. Do najgłośniejszych należało przejęcie polskiej grupy Lux Med przez międzynarodową grupę Bupa, działającą na rynku opieki zdrowotnej – wartość transakcji wyniosła 1,625 mld PLN, co odpowiada ok. 0,4 mld EUR.

Należy jednak pamiętać, że transakcje wewnętrzne (krajowe) również odgrywają ważną rolę w ogóle inwestycji w krajach CiWE. Przykładem jest pozyskanie 3,6 mld USD za 37,75% udziałów w rosyjskiej spółce Polyus Gold International od dwóch prywatnych inwestorów. Wartość ta pozwoliła na zakwalifikowanie tej umowy do najważniejszych 20 umów roku, jak do tej pory.

Kraje CiWE są znane przede wszystkim z działalności energetycznej, górnictwa oraz działalności usługowej. Kraje wiodące, takie jak Rosja, dają jednak możliwości fuzyjne także w innych działach gospodarski. W zeszłym miesiącu zakończył się proces fuzji w sektorze TMT (technologia, media i telekomunikacja) – zakup szwedzkiego operatora telekomunikacyjnego Tele2 przez rosyjską grupę bankową VTB za 3,5 miliarda USD.

Nowe rynki

Europejskie zachodnie bastiony będą najpewniej nadal grać ważną rolę w europejskich fuzjach i przejęciach, ale coraz większe znaczenie mają też nowe rynki. Pojawiają się nowe, kuszące dla inwestorów kraje, takie jak Turcja. Pomimo powolnego wzrostu gospodarczego w zeszłym roku (na poziomie 2,2%), wartość transakcji fuzji i przejęć w tym kraju osiągnęła najwyższy poziom od szczytu w 2006 (13,4 mld EUR). Również Belgia osiągnęła w zeszłym roku rekordowy poziom wartości transakcji – 12,9 mld EUR. Obserwujemy więc na rynkach europejskich rozproszenie transakcji na inne państwa – już nie tylko zachodnie bastiony grają tu główną rolę.

Zdjęcie główne – fotolia.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas