Nowy interfejs FORDATA VDR dostępny dla Klientów w pierwszym kwartale 2018!

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy projekt udoskonalania naszej aplikacji FORDATA Virtual Data Room. Zespół FORDATA wraz ze specjalistami od UX/UI wprowadził istotne zmiany, które mają podnieść komfort korzystania z naszej aplikacji. Nowy interfejs będzie jeszcze bardziej nowoczesny, intuicyjny i wydajny!

Zbliżamy się do końca projektu, pozostaje jedynie integracja front-endu z back-endem. Już w pierwszym kwartale 2018 zobaczą Państwo finalny efekt naszych prac  – nowy User Interface na miarę XXI wieku! Jesteśmy dumni z efektów naszej pracy!  A jak Państwu podoba się nowy interfejs?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

We are pleased to announce that we have completed the improvement of our FORDATA VDR user interface. FORDATA team together with UX/UI specialists have made significant changes to increase  user experience and performance of the application. The new interface will be more modern, intuitive and efficient!

We are reaching the end of the project. The only remaining stage is the front-end and back-end integration. You will see the final results of our work – a new 21st century Interface in 1st quarter of 2018! We are proud of our achievements! We hope you will enjoy the the new FORDATA interface!

#NOWOCZESNY

Nowy User Interface podnosi ergonomię pracy użytkowników (działanie samego systemu jest zauważalnie szybsze), a jego design jest zgodny z aktualnymi trendami. Widok jest oczywiście responsywny dla różnych urządzeń typu: laptop, tablet, smartfon, strona dopasowuje swoją szerokość i układ elementów do rozdzielczości na jakiej jest wyświetlana.

#MODERN

The new User Interface improves the user experience (the system itself remains noticeably faster), and its design is consistent with current trends. The view is obviously more responsive to different devices like laptop, tablet, smartphone, and the page adjusts its width and layout of items to the display resolution. 

Dodatkowo odpowiednio zaprojektowana nowa szata graficzna z przyjazną kolorystyką jest przyjemna dla oka, a nieszablonowy projekt graficzny spójny z identyfikacją wizualną naszej firmy.

Additionally, the new attractive design with friendly colors is pleasing to the eye, and a non-standard graphic design is consistent with FORDATA’s corporate identity.

#INTUICYJNY

Zwiększyliśmy User Experience, tak by doświadczenia użytkownika podczas korzystania z aplikacji były wysoce pozytywne.

Zaprojektowaliśmy interfejs w taki sposób, by zminimalizować proces uczenia się oraz zwiększyć możliwość samodzielnej konfiguracji i obsługi systemu. Efekt ten osiągnęliśmy m.in. dzięki zaprojektowaniu jasnej ścieżki użytkowania systemu (zrozumiałe działanie przycisków i łatwo dostępne najważniejsze informacje) oraz dodaniu większej ilości opcji pozwalających na samodzielną jego konfigurację (np. moduł Q&A, treści domyślne, personalizacja). Kluczowe elementy (przyciski, filtry, eksporty) umieszczone są w 'klasycznych miejscach’, dzięki czemu nawigacja staje się intuicyjna.

Dodatkowo nowe samouczki interfejsu użytkownika (Wizardy & Tooltipy) ułatwią Państwu rozpoczęcie przygody z aplikacją VDR. Udoskonaliliśmy też widoki zarządzania dokumentami, użytkownikami, uprawnieniami oraz opcje filtrowania i masowego zarządzania różnymi obszarami.

#INTUITIVE

We have increased the User Experience so now the user benefits enormously while using the application.

We designed the interface in a way that allows minimizing the learning process and increasing the autonomous configuration and making system’s operation a simple joy. We achieved this effect by designing a clear way of using the system (reasonable buttons actions and easily accessible key information), and adding more customization options (such as Q&A module, default content, personalization). Key elements (buttons, filters, exports) are located in appropriate places, making the navigation more intuitive.

In addition, new user interface tutorials (Wizards & Tooltips) will make it easier for you to start your VDR journey! We also improved documents, user and access rights management views, filtering  and mass options.

#WYDAJNY

Wyższą wydajność i przyspieszenie działania systemu osiągnęliśmy dzięki podniesieniu jakości i optymalizacji kodu aplikacji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii oraz bibliotek.

#GREATER PERFORMANCE

We achieved higher levels of performance and the system acceleration by improving the quality and optimizing the code of the application using state-of-the-art technologies and libraries.

 

 

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Anna Horowska-Shahin
Marketng&PR Specialist
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas