Partnerstwo publiczno–prywatne (PPP), choć ma ogromne znaczenie, wciąż traktowane jest w Polsce z rezerwą. Ta współpraca pomiędzy jednostkami administracji samorządowej i publicznej, a podmiotami prywatnymi, może objawiać się w wielu aspektach. Najpopularniejsze to projekty budowy dróg, elektrociepłowni, aquaparków czy lotnisk.

PPP często przypisuje się łatkę prywatyzacji, co jest błędem, gdyż nie ma ono z prywatyzacją wiele wspólnego. Na czym więc dokładnie to Partnerstwo polega?

Formalnie w procesie uczestniczą dwie strony, czyli publiczna (na której ciąży prawna odpowiedzialność za realizację określonych zadań) oraz prywatna, która na mocy zawartego kontraktu może podjąć się realizacji zadań zleconych przez publicznego partnera. Współpraca oparta jest na prostej zasadzie: każda ze stron realizuje część działań, dzięki czemu obie osiągają zamierzone cele. Przykładem PPP może być współpraca pomiędzy miastem, które udostępnia partnerowi powierzchnię, na której prywatne konsorcjum buduje aquapark. Obie strony czerpią z tej inwestycji korzyści: gmina z podatków oraz z faktu posiadania nowego obiektu rozrywkowego, a firma prywatna ze sprzedaży biletów.

Według raportu przeprowadzonego przez EIB (European Investment Bank), w latach 1990–2009 udział Polski w skumulowanej wartości projektów PPP w Europie wyniósł zaledwie 1,7%, przy 52,6% Wielkiej Brytanii, będącej liderem. Być może spowodowane jest to tym, że PPP (jak wszystkie biznesowe partnerstwa) wiąże się z pewnym ryzykiem. Dla strony publicznej niezwykle ważne jest właściwe zabezpieczenie interesu publicznego (wybór wiarygodnego partnera, zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji projektowej, nie przekazanie zbyt dużej ilości informacji firmom, które później nie będą zaangażowane w realizację inwestycji). Na późniejszych etapach pojawiają się wyzwania związane z zapewnieniem przejrzystości procesu, zagwarantowaniem odpowiedniego stopnia kontroli (koszty, czas, zakres), koordynacją prac firm zaangażowanych w realizację projektu, czy zapewnieniem odpowiedniej ochrony powstającym wartościom intelektualnym.

Przykładem właściwego zaplanowania i realizacji projektu prowadzonego w formule PPP może być inwestycja miasta Olsztyn, dotycząca budowy nowej elektrociepłowni. Mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów, udostępnianych partnerom prywatnym na etapie wyboru podmiotu do dalszej współpracy, spółka MPEC w Olsztynie zdecydowała się skorzystać z aplikacji Virtual Data Room (VDR).

W tej fazie, dzięki wirtualnemu repozytorium potencjalni partnerzy prywatni uzyskują możliwość całodobowego dostępu do dokumentacji projektowej z dowolnego miejsca na ziemi, wykorzystując jedynie Internet. Na podstawie jej analizy oceniają opłacalność projektu i formułują swoje oczekiwania względem zakresu partnerstwa. Zdalny bezpieczny dostęp pozwala ograniczyć koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu oraz wpływa na efektywność i wygodę pracy. Stronie publicznej daje natomiast kontrolę nad zakresem dystrybuowanych informacji oraz możliwość łatwego i taniego dotarcia do większego grona inwestorów (w tym zagranicznych).

Na tym etapie, samorząd może także zobligować inwestorów do udostępnienia wewnętrznej poufnej dokumentacji spółek. Wszystko po to, aby móc „prześwietlić” potencjalnych partnerów, zbadać ich sytuację finansową, a tym samym zminimalizować ryzyko podpisania umowy z niewiarygodnym partnerem. System VDR daje możliwości takiego różnicowania uprawnień do plików i zarządzania dostęp, że obustronne „Due Diligence” jest bezpieczne i wygodne dla każdej ze stron.

Na etapie realizacji inwestycji, po wyborze partnera prywatnego, system VDR wykorzystany jest do dystrybucji właściwych informacji do wszystkich zaangażowanych podmiotów. Ta najdłuższa faza wymaga bezpośredniej współpracy wszystkich firm, uczestniczących w realizacji projektu (partner publiczny i prywatny, prawnicy, audytorzy, inżynierowie, budowniczy itp.). Członkowie projektu pracują w różnych firmach, nie posiadają wspólnych systemów informatycznych, a muszą w sposób bezpieczny komunikować się ze sobą, zarządzać informacjami itp. System VDR, dzięki dedykowanym funkcjom, gwarantuje efektywną współpracę poszczególnych osób (równoczesny dostęp, dokumenty scentralizowane w jednym miejscu, możliwość dyskusji itp.), i daje możliwość sprawnej koordynacji prac przez kierowników projektu. Jest także narzędziem do sprawowania formalnej kontroli podczas kolejnych faz projektu, bieżącego raportowania do strony publicznej (zaawansowane raportowanie), a w fazie końcowej do organizacji audytu z przebiegu i wyników projektu.

Zdjęcie główne – fotolia.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Piotr Jankowski
Senior Account Executive
+48 61 660 15 10
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas