Przyspieszona cyfryzacja – koronawirus a restrukturyzacja firmy

Zamknięcie rynku spowodowane pandemią wzmożyło działania restrukturyzacyjne wielu firm. Zjawisko jest wielowymiarowe. Dotyczy ono nie tylko konieczności zachowania ciągłości działania, ale także stwarza nowe szanse dla przedsiębiorców.
Według części analiz konsumenci w kwietniu wydali na usługi nawet o 40% mniej niż przed rokiem. W mniejszym lub większym stopniu skutkami pandemii dotknięci zostali wszyscy przedsiębiorcy. Sytuacja ulega poprawie wraz ze stopniowym otwieraniem rynku, jednak “nowa normalność”, szczególnie w perspektywie przewidywanego na jesień kolejnego szczytu zachorowań, przemebluje strategię działania firm. Będziemy obserwować m.in. zwiększenie sprzedaży online, która w niektórych branżach złożyła się w ubiegłym miesiącu nawet na 90% przychodów, pomimo oparcia biznesu na handlu stacjonarnym, zawieranie nowych umów o współpracy, w tym także w zakresie usług cyfrowych, jak również zdalne prowadzenie postępowań. W tym kontekście istotne jest budowanie świadomości firm w zakresie możliwości przyspieszenia postępowań online, jak również odpowiedniego zabezpieczenia przepływu informacji w internecie.

W czasie gdy firmy zaczynają rozważać częściowy powrót do biur i przegrupowują się przed kolejnym szczytem, działania takie jak audyt, wdrożenie planu restrukturyzacyjnego, poszukiwanie inwestora czy kredytowania nowych inwestycji, będą odbywać się w sposób hybrydowy. Oznacza to zarówno wizyty bezpośrednie w siedzibach firmy, prawnika, banku czy inwestora w stopniu, w jakim pozwala sytuacja epidemiologiczna, ale także większą aktywność online, co notabene przyspiesza niezależnie postępujący proces adaptacji rozwiązań cyfrowych w usługach dla biznesu.

Liczba wniosków o restrukturyzację nie wzrasta

Na rynku uwidacznia się trend distressed M&A i rośnie zainteresowanie sposobami prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych, jednak firmy nie decydują się na składanie wniosków częściej, niż dotychczas.
W marcu oraz na początku kwietnia bieżącego roku znacznie wzrosła liczba zapytań o zagadnienia dotyczące restrukturyzacji. Nie obserwujemy jednak wzrostu natężenia przygotowań do złożenia wniosku o restrukturyzację w najbliższym czasie, choć oczywiście najbardziej dotknięte branże, takie działania podejmują. Część podmiotów, antycypując znaczne obniżenie obrotów w kolejnych miesiącach roku, rozważa opcję restrukturyzacji sądowej do zastosowania na przełomie III i IV kwartału 2020 roku. Jest również część przedsiębiorców, którzy, nie widząc perspektyw na przywrócenie działalności do zakładanego poziomu, podjęły decyzję o złożeniu wniosku o upadłość lub o otwarciu likwidacji handlowej komentuje Patryk Filipiak, wspólnik w FILIPIAK BABICZ LEGAL oraz Prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
Według Patryka Filipiaka, przedsiębiorcy starają się wykorzystać pakiet pomocowy w ramach tarczy antykryzysowej. Doradztwo dotyczy wyboru właściwej opcji pakietu oraz wsparcia przy przeprowadzeniu przez proces. Ponieważ – zdaniem dr. Filipiaka – aplikowanie jest dosyć proste i intuicyjne, większość czynności firmy dokonują samodzielnie. Na tym etapie spadło zainteresowanie środkami restrukturyzacji sądowej.
Tylko niewielka część firm zdecydowała o przygotowaniu wniosków o otwarcie restrukturyzacji. Firmy rozważały różne opcje reakcji na kryzys, przy czym w pierwszym okresie, wobec braku jasnych deklaracji ze strony rządowej, przedsiębiorcy czuli, że są zdani wyłącznie na siebie. Niezwykłą popularnością cieszyły się wszelkiego rodzaju webinaria, warsztaty online oraz publikacje dotyczące ochrony przed upadłością. Wiele firm podejmowało doraźne działania związane z optymalizacją zatrudnienia. Restrukturyzacja przyjmowała zatem formy zmian wewnętrznych, na razie nie nastawiając się na strukturalne zmiany po stronie zobowiązań. Choć można było odnotować wyraźną tendencję do jednostronnych, i często samowolnych, odroczeń płatności – zauważa dr Filipiak.

Zwrot ku bezpiecznej cyfryzacji firm

Wydajność organizacyjna firm w oparciu o internet i rozwiązania chmurowe będzie wzrastać także po zakończeniu pandemii. Jednak pytanie o stosowanie dedykowanych środków zapewniających ciągłość operacyjną online i jednocześnie dbających o poufność informacji, jest istotne, i to szczególnie, już teraz. Wdrożenia cyfryzacyjne odkładane “na potem” pozwalają usprawnić procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne firm właśnie w tym momencie, kiedy część przedsiębiorców dopiero zaczyna zdawać sobie sprawę ze skali nałożonych ograniczeń.
Sytuacja, w której znalazła się część przedsiębiorców, przypomina obecnie proces transakcyjny na rynku fuzji i przejęć. Firmy lub ich zorganizowane części stały się celami poszukującymi finansowania lub same wybierają się na zakupy w ramach dostosowywania się do “nowej normalności”. Jednak większość z nich jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie przewidywała, że znajdzie się w podobnej sytuacji. Trudno wymagać od przedsiębiorców wiedzy na temat sposobu prowadzenia procesu Due Diligence i stosowania dobrych praktyk funkcjonujących w transakcjach M&A, które w swoich działaniach standardowo wykorzystują także dedykowane narzędzia cyfrowe, takie jak Virtual Data Room.
Czy sposób, w jaki firmy komunikują się dziś w ramach prowadzonej restrukturyzacji, jest wystarczająco bezpieczny? To zależy. Wymiana informacji finansowych, strategicznych i kadrowych, także tych chronionych przez prawo, wymaga stosowania odpowiedniego oprogramowania, którego funkcjonalność różni się od narzędzi tradycyjnie wykorzystywanych przez biura, takich jak poczta email czy serwer. Choć rozwiązania istnieją, nie są one stosowane wystarczająco często.

Upowszechnienie się narzędzi cyfrowych pomoże każdej firmie

Dlatego tak ważne jest zwrócenie się z tą inicjatywą do właścicieli firm, niezależnie od ich wielkości. W obecnym otoczeniu gospodarczym technologia cyfrowa jest w stanie wyraźnie usprawnić wszystkie przedsięwzięcia biznesowe, które przedsiębiorcy mogą chcieć realizować, dokładnie w ten sam sposób, w jaki pomaga ona domykać transakcje specjalistom fuzji i przejęć. Firmy każdej wielkości mogą nie tylko zabezpieczyć poufne dokumenty za pomocą Virtual Data Room’u, ale także przyspieszyć podejmowanie decyzji, przeprowadzić audyt zdalnie, szybciej ubiegać się o wydanie opinii prawnej, jednocześnie oszczędzając na kosztach operacyjnych i zwiększając wycenę aktywów. O zaletach VDR w Due Diligence piszemy więcej na stronie Badanie Due Diligence
Dlaczego zatem nie przetestować sprawdzonego rozwiązania w środowisku biznesowym dotkniętym pandemią? Z drugiej strony, niektóre działania zwyczajnie nie mogłyby być w tej chwili przeprowadzone z tej prostej przyczyny, że specjaliści biznesowi również pracują zdalnie. Oszczędność czasu i podejmowanie działań zaradczych wystarczająco wcześnie, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której jedyną możliwą opcją jest ogłoszenie upadłości, są równie ważne, co pomoc zewnętrzna dla firmy.
Cyberbezpieczeństwo nabiera dziś znaczenia w debacie gospodarczej bardziej niż kiedykolwiek. W tych nietypowych okolicznościach duże i małe przedsiębiorstwa są w stanie udostępniać poufne dokumenty prawnikom, bankom, klientom, inwestorom i audytorom w kontrolowany i łatwy sposób. Wraz z upowszechnieniem się systemów takich jak Virtual Data Room, udostępnianie dokumentacji i dokonywanie analizy będzie szybsze i skuteczniejsze, nie mówiąc o zalecie jaką jest bezpieczna i wygodna praca z domu każdego uczestnika. Audytorzy, prawnicy, inwestorzy, partnerzy biznesowi i windykatorzy nie będą musieli odwiedzać biura firmy, aby uzyskać dostęp do najbardziej poufnych danych, co stanowi doskonałą wartość. Prowadzenie restrukturyzacji w taki sposób może być więc kluczem odblokowującym nowe możliwości.

Proces restrukturyzacyjny online szybko i bezpiecznie

Udostępniaj poufne dokumenty audytorom, prawnikom i inwestorom zdalnie z FORDATA VDR

Jeśli artykuł był dla Państwa wartościowy, proszę o udostępnienie dalej, np. poprzez Facebook czy LinkedIn!
Facebook
LinkedIn

Zdjęcie główne: Unsplash.com

Może Cię też zainteresować