Rynki i pandemia – fuzje i przejęcia w krajach bałtyckich

Piotr Miszczyk | Krzysztof Pytel
Podobnie jak cały rynek fuzji i przejęć, region bałtycki w pierwszej połowie 2020 roku zmagał się z blokadami, które miały szereg konsekwencji gospodarczych. Większość toczących się transakcji została wstrzymana, następnie inwestorzy podjęli próby przystosowania się do nastrojów potencjalnych sprzedających oraz do zmieniających się regulacji prawnych. W jakiej kondycji jest tamtejszy rynek M&A?
Konieczność pracy zdalnej i komunikacji internetowej wzmocniła trend cyfryzacji (o czym pisaliśmy we wcześniejszym artykule) w wymiarze globalnym. W krajach bałtyckich trend ten gwałtownie przyspieszył i okazał się dominujący. Digitalizacja stała się buforem ograniczającym spadek stopy popytu (liczby transakcji) w poszczególnych segmentach, przy czym najkorzystniej podziałała na sektor IT, który odnotował na tle rynku Europy Środkowo-Wschodniej „tylko” 20% mniej transakcji – to najmniejszy spadek ze wszystkich sektorów.
W 2021 roku nastroje inwestycyjne stały się już bardziej optymistyczne, ale jednocześnie pozostają ostrożne. Popularyzacja szczepionek przeciwko COVID-19 może przyczynić się do złagodzenia międzynarodowych ograniczeń, z drugiej strony ryzyko nowej fali choroby lub zwiększenia inflacji utrudnia podjęcie zdecydowanych kroków inwestycyjnych.

Ogólna stabilność przyczynia się do dobrobytu technologicznego krajów bałtyckich

Niewiele regionów może pochwalić się stabilnością i wsparciem rządowym na polu ustawodawstwa, podatków i rozwoju biznesu w takim stopniu, jak kraje bałtyckie. Na tle ogólnych spadków kraje te cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów – także zagranicznych. W 2020 roku 6 z 10 największych transakcji w regionie pozyskało klientów zewnętrznych, jak podaje Mergermarket i Ellex.
Region bałtycki, stosunkowo jednorodny w porównaniu z resztą Europy Środkowo-Wschodniej, posiada podobne atuty, co pozostałe kraje na tym obszarze. Są to w dużej mierze stabilność polityczna, a także skuteczna konwergencja w ramach Unii Europejskiej. To, co wyróżnia republiki bałtyckie, to specjalizacja w dziedzinie cyfrowych technologii, które stają się produktem eksportowym Litwy, Łotwy i Estonii.
Kraje bałtyckie mogą zagwarantować wysokie stopy dochodu i odpowiednie ramy prawne dla rozwoju inwestycji. Wysoko wykwalifikowana, doświadczona technologicznie kadra pracownicza oraz wsparcie instytucjonalne dla obiecujących sektorów pozwala na jeszcze większy skok regionu pod względem innowacyjności.
Istnienie firm “unicornowych” potwierdza ten wzrost, ale także dojrzałość całego rynku. Do spółek o kapitalizacji powyżej 1 mld dolarów należą obecnie Bolt, TransferWise, Playtech, Skype, Vinted oraz świeżo upieczony PIPEDRIVE.
Współpraca gospodarcza państw bałtyckich w regionie Morza Bałtyckiego stwarza dodatkową wartość. Łotwa jest dziś szczególnie zaangażowana w inwestycje zagraniczne ze Szwecją i Norwegią, Estonia z Finlandią, a Litwa – z Danią. Patrząc ogólnie, kraje te płyną obecnie na tej samej łodzi, co kraje skandynawskie. Jest to niewątpliwie bardzo korzystne sąsiedztwo.

M&A w państwach bałtyckich - poławianie pereł

Wbrew przewidywaniom lokalny rynek fuzji i przejęć nie załamał się po wybuchu pandemii. Nadal istnieje silny apetyt na małe, ale bogate w możliwości inwestycyjne kraje bałtyckie, w których magnesem jest przede wszystkim sektor TMT oraz technologiczny, w tym również healthcare. Ze względu na wznowienie niektórych wstrzymanych transakcji w drugiej połowie 2020 roku, zauważalne było zwiększenie się liczby transakcji pod koniec roku oraz w pierwszych tygodniach roku 2021.
Według tego samego raportu Mergermarket i Ellex, w 2019 roku odnotowano na lokalnym rynku 67 ujawnionych transakcji o łącznej deklarowanej wartości 1.194 mld euro. W 2020 roku było ich nieco więcej – 70, o łącznej wartości 1.196 mld euro. Z kolei według raportu Sorainen, w ubiegłym roku zakończyło się 69 transakcji (o wartości 1.196 mld), tylko o dwie mniej niż w roku 2019 – 71 (1. 224 mld euro). Łącznie zanotowano po 28 ofert w Estonii i na Litwie, natomiast w Łotwie zrealizowano 13 ofert.
W 2020 roku liczba realizowanych inwestycji M&A spadła w każdej z republik bałtyckich. COVID-19 wprowadził niepewność na giełdy, doprowadzając do spowolnienia gospodarczego, co było wielkim testem umiejętności elastycznego zarządzania portfelem przez fundusze Private Equity oraz inwestorów, jak wynika z raportu Baltic Startup Scene Report
Widoczny jest również trend organicznej ekspansji bałtyckich startupów w kierunku Wielkiej Brytanii. Ekspansja ta pozwoli lokalnym podmiotom konkurować na tamtym rynku ofertą o porównywalnej jakości (technologia i know-how) i niższymi cenami.
Zagrożenia, które mogą zahamować wzrost, to ryzyko kolejnej fali koronawirusa oraz ryzyko globalnej recesji. Mogą one skłonić strony transakcyjne do zachowania ostrożności na arenie międzynarodowej.

Najpopularniejsze branże M&A

Jak zauważa Sorainen, w 2020 roku w krajach bałtyckich 16 z 69 transakcji dotyczyło sektora TMT. Skala ta odzwierciedla globalne zainteresowanie technologiami cyfrowymi. Według Mergermarket, globalna wartość transakcji TMT wzrosła w ubiegłym roku o 56,8% (z 543,4 mld USD w 2019 r. do 851,8 mld USD w 2020 r.).
Kolejne cztery sektory o największym udziale sfinalizowały po 7 transakcji. Były to: rolnictwo, budownictwo i produkcja, sektor FMCG i usługowy oraz produkty i usługi przemysłowe.
Co ciekawe, tylko niektóre z nich pokrywają się z najpopularniejszymi obszarami transakcji M&A w Unii Europejskiej:
O ile w całej Unii Europejskiej rolnictwo było cieszącym się małym zainteresowaniem inwestorów obszarem gospodarki, w krajach bałtyckich było ono jednym z najpopularniejszych celów M&A. Inaczej niż nieruchomości, które okazały się branżą chłodną dla inwestorów w 2020 roku.

Procesy M&A i Due Diligence z FORDATA

Domknij transakcję w rekordowym czasie.

Jeśli artykuł był dla Państwa wartościowy, proszę o udostępnienie dalej, np. poprzez Facebook czy LinkedIn!
Facebook
LinkedIn

Zdjęcie główne: Unsplash.com

Może Cię też zainteresować