VII Europejski Kongres Gospodarczy za nami

Od 20-22 kwietnia 2015 r. odbyła się największa impreza biznesowa Europy Centralnej – VII Europejski Kongres Gospodarczy. 3 dni obrad, dyskusji, debat, a przede wszystkim wiele refleksji o nowych trendach i kierunkach rozwoju europejskiej gospodarki – tak można podsumować kolejną już edycję największego wydarzenia gospodarczego w Europie.

Przedstawiciele FORDATA uczestniczyli w tym wydarzeniu, wsłuchiwali się w przemówienia panelistów, by móc teraz podzielić się zdobytą wiedzą i własnymi spostrzeżeniami na temat rozwoju europejskiej gospodarki.

Polski rynek kapitałowy – czy Polacy zaczną inwestować na giełdzie?

Pierwszy z paneli dotyczył Rynku Kapitałowego Europy Środkowej, gdzie obecni byli przedstawiciele zarówno biznesu, jak i agend rządowych. Największym optymistą panelu okazał się Prezes GPW, Paweł Tamborski, który uważa, że polska giełda ma wciąż spory potencjał wzrostu, któremu nie przeszkodził nawet ubytek części środków z OFE. Stanowisko opozycyjne przyjęli pozostali paneliści, w opinii których giełda drepcze teraz w miejscu, m. in. przez OFE, które kiedyś brały połowę akcji z IPO, a teraz nie ma komu tego sprzedawać. W 1Q 2015 pojawiło się zaledwie 6,5 pierwszych ofert publicznych, a realnie można mówić o 1-2 IPO. Nawet jeśli pojawi się jakiś inwestor, który zakupi większy pakiet, to potem pojawia się problem z płynnością takich aktywów na rynku wtórnym. Z kolei Ryszard Trepczyński z PZU jest zdania, iż należy skupić się na budowaniu stałego, długoterminowego kapitału oraz edukacji ekonomicznej Polaków, by uświadomić im, że poza rynkiem bankowym (i aktualnymi stopami procentowymi) jest również rynek kapitałowy, który oferuje całkiem odmienne (i czasem również lepsze) warunki inwestowania. Zarówno przedstawiciele PZU, jaki i Pioneer Pekao IM zapowiedzieli zmiany w kwestii opłat za zarządzanie środkami przez TFI, poprzez odejście od obecnego systemu „management fee” i zaproponowanie klientom „success fee”, który będzie korzystniejszy dla obu stron. Z kolei Pan Jakub Bartkiewicz z DI Investors spodziewa się większej liczby delistingów na GPW ze względu na wzmożoną aktywność dużych inwestorów prywatnych (w tym PE).

Finansowanie gospodarki i inwestycji

Czy w Polsce brakuje ciekawych celów inwestycyjnych?

Podczas dyskusji nt. Finansowania gospodarki padła dość kontrowersyjna teza, według której kapitał jest, ale brakuje interesujących przedmiotów inwestycji. Podobna teza pojawiła się w panelu „Finansowanie inwestycji – teraz decyduje przemysł?”, jednakże w opozycji do niej stoi Rafał Brzoska, prezes Integer.pl oraz twórca potęgi Paczkomatów InPost. Przekonuje on (na podstawie swojego doświadczenia z InQubit), że „jeśli jakakolwiek instytucja venture capital twierdzi, że w Polsce jest mało atrakcyjnych projektów rozwojowych, to powinna przestać zajmować się taką działalnością”.

Nierówny dostęp do kapitału dla małych i dużych firm

Paneliści, zajmujący się dość ogólnym tematem finansowania gospodarki, przedstawili ponadto wiele interesujących poglądów, m. in. wskazywali, iż kapitał rozłożony jest w gospodarce nierównomiernie – łatwiejszy dostęp mają do niego firmy duże, które nie potrzebują go aż tak bardzo, jak małe spółki. Ponadto, jest mnóstwo chętnych do finansowania bezpiecznego i krótkoterminowego, ale jeśli w grę wchodzi projekt długoterminowy lub o wyższym ryzyku, nagle potencjalnych źródeł finansowania jest dużo mniej. W opozycji do źródeł finansowania stoją firmy, które niechętnie po nie sięgają ze względu na „niepewną przyszłość i ogólne warunki gospodarcze”, które nie sprzyjają inwestycjom.

Kontrowersje wokół finansowania gospodarki przez Państwo

Obecni na panelu przedstawiciele agend rządowych (PIR, BGK, ARP) wyrażali przekonanie, iż wciąż jest sporo miejsca na finansowanie polskich przedsiębiorstw przez Państwo, poprzez właśnie agendy, które zarządzają sporym kapitałem przeznaczonym na inwestycje i mogą stanowić alternatywę dla kapitału prywatnego. Po drugiej stronie barykady stanął m. in. Prezes EI, Jacek Siwicki, który uważa, że Państwo, nawet poprzez wyspecjalizowane do tego agendy, nie jest w stanie podejmować sensownych biznesowo decyzji i powinno się skupić przede wszystkim na tworzeniu otoczenia przyjaznego kapitałowi prywatnemu, który w zupełności wystarczy do wsparcia R&D oraz młodych przedsiębiorstw.

W 2020 skończy się kapitał z UE, lekarstwem inwestycje w R&D, PPP, czy „bony na innowacje”?

Polska świetnie radzi sobie z wykorzystaniem strumienia kapitału płynącego z UE. Są to jednak środki wykorzystywane na inwestycje infrastrukturalne zamiast na badania i rozwój. W związku z tym, kiedy skończy się pula środków z ostatniej transzy w 2020 roku może pojawić się nagły kłopot. Zapobiec mogą polskie przedsiębiorstwa, które zaczną więcej inwestować w R&D, a samorządy przychylniej spojrzą w stronę PPP. Bardzo aktywne na polu inwestowania w badania są EBI oraz ARP, które w listopadzie uruchomiło ARP venture mające w założeniu wspierać MŚP. Kim Kreilgaard, jako przedstawiciel strony międzynarodowej, mówił o dużym zainteresowaniu inwestycjami w Polsce przez inwestorów z Niemiec i Danii, podczas gdy Jakub Bartkiewicz, prezes DI Investors uważa, że kapitał będzie płynął Z Polski, a nie DO Polski. Swoistą nowością proponowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będą „bony na innowacje”, które pozwolą na uzyskanie przez MŚP profesjonalnego doradztwa zapewnianego przez firmy współpracujące z MIR w ramach rozwijanego programu wsparcia innowacyjności wśród polskich przedsiębiorstw. Zaproponowano również wykorzystanie potencjału studentów i pisanie przez nich prac dyplomowych „zamawianych” przez przedsiębiorstwa, które dzięki temu uzyskają rzetelne badania, a studenci zwiększą swoje szanse na zatrudnienie.

Polska gospodarka wciąż się rozwija i mierzyć  się będzie jeszcze z wieloma problemami. W naszej opinii zmiany powinny iść przede wszystkim w kierunku zwiększenia inwestycji w R&D. Ważnym jest poszerzanie granic naukowych, a dobrą praktyką stanie się zapewnienie finansowania organizacjom pragnącym realizować projekty badawcze. Dodatkowo warto zastanowić się nad finansowaniem projektów z unijnych funduszy w formie bezzwrotnej. Pozwolą one na lepsze wykorzystanie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Piotr Jankowski
Senior Account Executive
+48 61 660 15 10
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas