VIII Poland Pharma Commerce Forum 2017

Podczas tegorocznej, VIII edycji Poland Pharma Commerce Forum, nurtem przewodnim była koncepcja inspiracji, podążania nieprzetartymi szlakami, głębszej eksploracji dotychczasowych możliwości przez przedsiębiorstwa działające w obszarze Life Science.

Pierwszą inspiracją dla uczestników Forum był Krzysztof Starnawski, który jest odkrywcą najgłębszej, zalanej jaskini na świecie i który swym wystąpieniem otworzył pierwszą sesję plenarną. Wartości, które przekazał słuchaczom, obejmowały zakres przekraczania utartych schematów i barier oraz dokonywania rzeczy – teoretycznie – niemożliwych, bez których rozwój branży Life Science będzie niemożliwy.

Rynek farmaceutyczny wczoraj, dziś i jutro – podobny czy zupełnie inny?

W pierwszej części omawiane były kwestie aktualnie zachodzących zmian w branży oraz czynników, które na to wpływają. Prelegenci w dyskusjach zgodnie twierdzili, iż przyszłością jest medycyna personalizowana, dopasowywana indywidualnie do każdego pacjenta. W erze nowej technologii, społeczeństwo zdążyło się już przyzwyczaić, że wszystko jest dopasowane do jednostki (produkty, usługi, ubrania, a nawet reklamy!). Branża Life Science musi się dostosować do tych trendów, aby zyskiwać kolejnych klientów (albo nie stracić obecnych). Producenci muszą jednak cały czas obserwować zmiany legislacyjne, które mają w tej branży ogromny wpływ na ich możliwości marketingowo-dystrybucyjne.

Drugim kluczowym obszarem dyskusji były wygasające patenty dla najbardziej dochodowych aktualnie leków biologicznych. Dla kluczowych 10 leków biologicznych, w 2016 roku wygasły patenty na 6 z nich, w 2017 wygasają kolejne 2, po 1 w roku 2018 i 2019. Oszczędności, jakie będą miały duże firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne płacące obecnie za możliwość korzystania z leków objętych patentami, aby produkować swoje leki biopodobne, będą źródłem ich przyszłych innowacji. Z kolei małe zakłady farmaceutyczne, po wygaśnięciu patentów, zaczną w końcu opracowywać innowacje, najczęściej jednak dla globalnych graczy. Tylko wielkie firmy mają kapitał, kompetencje i infrastrukturę, aby prowadzić nad tymi innowacjami dalsze badania, bez gwarancji, że powstanie z tego ostatecznie lek, na którym będzie można zarobić. Brak ochrony patentowej pozwoli firmom prowadzić badania i produkować leki biopodobne na niespotykaną dotychczas skalę. Wiele firm i państw upatruje w tym swoją szansę na rozwój. To stosunkowo nowy, ale jednocześnie perspektywiczny segment rynku.

„Małe Zakłady Farmaceutyczne stają się źródłem innowacji dla globalnych graczy. A innowacje będą przejmowane w drodze akwizycji. Dobre wieści dla branży Virtual Data Room.”

W 2011 roku Małe Zakłady Farmaceutyczne były źródłem innowacji w 41%, a duże firmy farmaceutyczne w 52%. Małe Zakłady Farmaceutyczne rejestrowały 31% produktów, a duże 62%. W 2016 Małe Zakłady Farmaceutyczne były źródłem innowacji już 52% produktów, a duże firmy tylko w 24%. Małe Zakłady Farmaceutyczne rejestrowały już 38% wyrobów na rynku, a duże firmy tylko 52%. Dane te jasno wskazują rosnącą rolę małych zakładów farmaceutycznych, zarówno na etapie innowacji, jak i rejestracji leków.

Wygasające patenty szansą także dla polskich zakładów farmaceutycznych

Przedstawiciele branży wskazywali, że wygasające patenty to ogromna szansa na rozwój dla firm działających na polskim rynku i szansa na ich zaistnienie na arenie międzynarodowej na duża skalę. Branża ma aspirację, aby Polska stała się  liderem rynku farmaceutycznego w naszym regionie. Pierwsze kroki zostały już podjęte, m.in. Polpharma, jedna z obecnie największych firm farmaceutycznych w Polsce,  od razu po wygaśnięciu pierwszych patentów, wystąpiła o pozwolenie na prowadzenie badań klinicznych i pozwolenie zostało wydane – rozpoczną się one już w tym roku. Prezes Polpharmy wskazywał jednak, że przejrzystość oraz etyczne działania wobec klientów segmentu Pharma jest niezbędne, aby osiągnąć sukces na większą skalę. Jednoznacznym wnioskiem ze wszystkich prelekcji było, iż tylko „błękitne” przedsiębiorstwa utrzymają się na rynku i tylko pomiędzy takimi przedsiębiorstwami będzie zachodzić kooperacja. Przedsiębiorstwa „pomarańczowe” i te powodujące chaos w branży, będą wykluczane z rynku.

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dorota Wójtowicz
Business Development Specialist
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas