Due Diligence nieruchomości handlowych, przemysłowych i biurowych

Czyli jak wyjść z inwestycji z oczekiwaną stopą zwrotu?

W większości przypadków, właścicielami nieruchomości komercyjnych są inwestorzy instytucjonalni, którzy w określonym horyzoncie czasowym decydują się na wyjście z inwestycji, bądź restrukturyzację posiadanego portfolio. Zarówno zbycie pojedynczego budynku, jak i całego portfela stawia przed Sprzedającym i Kupującymi szereg celów i powinno być poprzedzone wnikliwą analizą stanu nieruchomości, tj. Due Diligence. Analiza ta pozwala Sprzedającemu w pełni przedstawić przedmiot transakcji, a potencjalnym Inwestorom zidentyfikować ryzyka związane z wartością i opłacalnością projektu.

Z uwagi na mnogość zaangażowanych podmiotów oraz wieloetapowość procesu, organizacja fazy sprzedaży nieruchomości wiąże się z szeregiem wyzwań dla właściciela:

Jak wyjść naprzeciw potrzebom kupujących, którzy oczekują najwyższych standardów przy obsłudze transakcji?
Jak skompletować istotne dla sprzedaży dokumenty z obfitej dokumentacji zasobów oraz zapewnić ich aktualność podczas całej transakcji?
Jak zabezpieczyć poufność udostępnianej dokumentacji i zachować kontrolę nad całym procesem?
W jaki sposób sprawdzić, a czasem nawet udowodnić, co, kiedy i komu udostępniamy?
Jak zarządzać komunikacją podczas procesu?
Po jakie dobre praktyki sięgnąć?

Odpowiedzią na wszystkie potrzeby stron biorących udział w transakcji jest Wirtualny Data Room FORDATA (VDR).

VDR odpowiada nie tylko na wyzwania pojawiające się podczas transakcji sprzedaży, ale także ułatwia zarządzanie dokumentacją nieruchomości i jej współdzielenie z właścicielem i innymi zainteresowanymi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. VDR umożliwia:

– Stworzenie centralnego, bezpiecznego repozytorium danych, dostępnego dla autoryzowanych osób 24h na dobę 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na ziemi

– Udostępnienie w tym samym czasie, uzgodnionego, często zróżnicowanego zbioru informacji poszczególnym podmiotom (nierzadko pracującym w geograficznie oddalonych lokalizacjach)

– Kontrolowane aktualizowanie zbioru udostępnianej dokumentacji

– Różnicowanie praw dostępu do informacji dla poszczególnych użytkowników (właścicieli, zarządców, audytorów, biegłych, radców prawnych, rzeczoznawców, kupujących)

– Śledzenie aktywności wszystkich użytkowników

– Odpowiadanie z jednego scentralizowanego miejsca na pytania pojawiające się od użytkowników

– Wykorzystanie automatycznych raportów jako materiału dowodowego na wypadek ewentualnych sporów w przyszłości


Aby dowiedzieć się więcej na temat usług wspomagających zarządzanie i proces sprzedaży nieruchomości komercyjnych, zapraszamy do kontaktu: + 48 61 660 15 10, biuro@fordata.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony akceptujesz pliki cookie.