Raport M&A Index Poland - podsumowanie roku 2021 już dostępne. Zobacz raport

4 Audyt sp. z o.o.

W przypadku audytu zewnętrznego umożliwia także zapisywanie dokumentów i budowanie własnej dokumentacji elektronicznej,  co jest bardzo istotne z uwagi na wymogi jakim audytor zewnętrzny może podlegać ze strony instytucji trzecich.

 

 „Narzędzie przyjazne dla użytkownika, posiada przejrzyste menu, w strukturze łatwo można odnaleźć poszukiwane dokumenty, a praca z dokumentem dzięki narzędziom pomocniczym przebiega sprawnie. Uruchamianie na pulpicie dokumentów podlegających przeglądowi dokonuje się bardzo szybko.

W przypadku audytu zewnętrznego umożliwia także zapisywanie dokumentów i budowanie własnej dokumentacji elektronicznej,  co jest bardzo istotne z uwagi na wymogi jakim audytor zewnętrzny może podlegać ze strony instytucji trzecich.”

………………………………………………………………………………………………………………………..

4 Audyt Sp. z o.o. należy do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z listą prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Firma zajmuje się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz prowadzi projekty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw – zarówno w sferze ekonomicznej, prawnej, kadrowej i organizacyjnej.

Marcin Góra Biegły Rewident 4 Audyt sp. z o.o.