RAPORTY

Raporty M&A, Eksperci z CEE,
DACH, Fintech, Prawo, Ekonomia

Fuzje i przejęcia w Polsce - Raporty

M&A Index Poland

- mają na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych transakcji. W ramach kwartalnych podsumowań, obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce. W CEE Expert Reports skupiamy się na rynku Europy Środkowej i Wschodniej.

Kwartalnie Fordata wydaje raporty nt. fuzji i przejęć w Polsce, a także CEE Expert Report dot. rynku zagranicznego.